Audit a poradenství                              

Pomáháme developerům, majitelům, manažerům i provozovatelům se zhodnocením a tvorbou strategie a procesů správy nemovitosti.

Vyzýváme developery ať využíjí naše znalosti při navrhování a samotné tvorby strategie tak, aby vytvořili optimální podmínky pro provoz. Umíme provést audit a zhodnotit váš podnik, dodat připomínky, podněty, zrevidovat náklady a procedury tak, aby vše fungovalo optimálně.

Služby

Naši senior manažeři a specialisté:

  • vytvoří nebo aktualizují passporty nemovitosti, soupisy majetku,
  • podpoří designéry a developery při výběru nejvhodnějšího vybavení z provozního hlediska,
  • připraví celkovou koncepci správy nemovitosti,
  • zhodnotí a posoudí služby poskytované vnitropodnikově a subdodavatelsky,
  • zhodnotí stav majetku a doporučí vhodné investice,
  • provedou audit procesů BOZP a zhodnocení povinných inspekcí,
  • zhodnotí procesy využití energií a ochrany životního prostředí.

Přidané hodnoty

Poradenské a auditorské služby poskytují zákazníkům:

  • podporu při volbě správného řešení, vyvážení nákladů, kvality a pohodlí,
  • zabránění chyb při tvorbě konceptu Správy nemovitostí, zajištění bezpečného, pohodlného a nákladově efektivního systému Správy nemovitostí,
  • pomoc při kontrole všech aktiv.

Přímý kontakt

EQUANS Optimal s.r.o.
Tel. +420 222 590 510
facility.cz@equans.com

EQUANS Facility s.r.o.
Tel. +420 267 054 816
facility.cz@equans.com