Energetická infrastruktura                    

EQUANS je specialistou v oblasti dodávek investičních celků a generálních oprav rozvoden, rozpínacích a transformačních stanic bez omezení napětí a liniových kabelových staveb, včetně montáže kabelových armatur v napěťové hladině 1 až 110 kV. Zajišťujeme projekční a inženýrskou činnost, servis a opravy elektrických zařízení včetně pohotovostní 24 hodinové služby k řešení havarijních stavů na energetických zařízeních.

Energetická infrastruktura

Inženýrská činnost a poradenství

 • projekční činnost: zpracování projektové dokumentace od úrovně pro územní rozhodnutí, přes stavební povolení až po realizaci staveb,
 • elektroinženýring pro energetiku, stavebnictví a průmysl,
 • komplexní řízení a vedení staveb počínaje konzultacemi a znaleckými posudky, přes inženýrskou studii a zajištění dodávek přístrojů a materiálu až po komplexní realizaci, včetně stavební části,
 • inženýring: zajištění všech dokladů pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, územního souhlasu, ohlášení stavby, kolaudace apod.,
 • geodézie: vytyčovací práce, hodnocení přesnosti geodetických metod, vyhotovení geodetických podkladů,
 • realizace optických sítí: od projekčních návrhů přes pokládku a oživení optického spoje.

Dodavatelsko-realizační činnost

EQUANS nabízí výstavbu, rekonstrukci, opravy a servis rozvoden, rozpínacích a transformačních stanic vysokého napětí a velmi vysokého napětí v energetice. EQUANS je specialistou na komplexní řešení projektů, včetně všech souvisejících činností ve stavební a technologické části.

 • dodávky, rekonstrukce a montáž zařízení od předních výrobců v souladu s předepsanými technologickými postupy,
 • montáž betonových kompaktních transformačních stanic 22/0,4kV,
 • demontáž a likvidace zařízení,
 • automatické záskokové systémy VN a VVN,
 • kompenzace jalového výkonu VN a VVN,
 • sběr a přenos dat v sítích (včetně GSM),
 • dodávka a realizace systémů chránění a řízení,
 • zařízení velínů a rozvoden,
 • výpočty, studie a projekce systémů chránění a řízení,
 • uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy uživatele,
 • revize, servis a údržba.

Pokládka kabelů, včetně spojkování, přeložek a rekonstrukce sítí

 • montáž kabelových armatur 110 kV od renomovaných dodavatelů,
 • pokládka kabelů 110 kV  - disponujeme speciálním tahačem na pokládku
 • kabely 22 kV,
 • průmyslové elektroinstalace,
 • elektroinstalace budov,
 • uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy uživatele,
 • revize, servis a údržba,
 • komplexní instalace optických. 

Revize, měření a diagnostika

Servis a opravy elektrických zařízení

 • provozování kabelového měřícího vozu
 • analýza kvality elektrické energie v sítích VVN, VN, NN dle normy ČSN EN 50160,
 • měření zpětných vlivů před uvedení výroben do provozu dle PPDS,
 • detekce přechodových jevů v sítích NN, VN, VVN dle ČSN EN 50160,
 • zajišťování bezporuchového provozu elektrických zařízení v nepřetržitém provozu,
 • proměření a seřizování zařízení,
 • porovnání parametrů s technickou dokumentací a předešlými technickými zprávami,
 • výměny poškozených a zastaralých částí,
 • dodávky a provozování nouzových a prozatímních elektrických zdrojů,
 • oprava hlavních domovních rozvodů.

 24/7 servisní služba pro řešení havarijních stavů na energetickém zařízení je využíváná i těmito klienty:

   PREdistribuce, a.s.
   Incheba Praha spol. s r.o.
   Skanska Facilities Mangement CZ, s.r.o.
   Pražské služby a.s.
   Fakultní nemocnice v Motole
   Vysoká škola chemicko-technologická Praha