Energetická infrastruktura

ENGIE je specialistou v oblasti dodávek investičních celků a generálních oprav rozvoden, rozpínacích a transformačních stanic bez omezení napětí a liniových kabelových staveb, včetně montáže kabelových armatur v napěťové hladině 1 až 110 kV. Zajišťujeme projekční a inženýrskou činnost, servis a opravy elektrických zařízení včetně pohotovostní 24 hodinové služby k řešení havarijních stavů na energetických zařízeních.

Energetická infrastruktura

Inženýrská činnost a poradenství

 • projekční činnost: zpracování projektové dokumentace od úrovně pro územní rozhodnutí, přes stavební povolení až po realizaci staveb
 • elektroinženýring pro energetiku, stavebnictví a průmysl
 • komplexní řízení a vedení staveb počínaje konzultacemi a znaleckými posudky, přes inženýrskou studii a zajištění dodávek přístrojů a materiálu až po komplexní realizaci, včetně stavební části
 • inženýring: zajištění všech dokladů pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, územního souhlasu, ohlášení stavby, kolaudace apod.
 • geodézie: vytyčovací práce, hodnocení přesnosti geodetických metod, vyhotovení geodetických podkladů.
 • realizace optických sítí: od projekčních návrhů přes pokládku a oživení optického spoje.

Dodavatelsko-realizační činnost

ENGIE nabízí výstavbu, rekonstrukci, opravy a servis rozvoden, rozpínacích a transformačních stanic vysokého napětí a velmi vysokého napětí v energetice. ENGIE je specialistou na komplexní řešení projektů, včetně všech souvisejících činností ve stavební a technologické části.

 • dodávky, rekonstrukce a montáž zařízení od předních výrobců v souladu s předepsanými technologickými postupy
 • montáž betonových kompaktních transformačních stanic 22/0,4kV
 • demontáž a likvidace zařízení
 • automatické záskokové systémy VN a VVN
 • kompenzace jalového výkonu VN a VVN
 • sběr a přenos dat v sítích (včetně GSM)
 • dodávka a realizace systémů chránění a řízení
 • zařízení velínů a rozvoden
 • výpočty, studie a projekce systémů chránění a řízení
 • uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy uživatele
 • revize, servis a údržba

Pokládka kabelů, včetně spojkování, přeložek a rekonstrukce sítí

 • montáž kabelových armatur 110 kV od renomovaných dodavatelů
 • pokládka kabelů 110 kV  - disponujeme speciálním tahačem na pokládku
 • kabely 22 kV
 • průmyslové elektroinstalace
 • elektroinstalace budov
 • uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy uživatele
 • revize, servis a údržba
 • komplexní instalace optických sítí

Revize, měření a diagnostika

Servis a opravy elektrických zařízení

 • provozování kabelového měřícího vozu
 • analýza kvality elektrické energie v sítích vvn, vn, nn dle normy ČSN EN 50160
 • měření zpětných vlivů před uvedení výroben do provozu dle PPDS
 • detekce přechodových jevů v sítích NN, VN, VVN dle ČSN EN 50160
 • zajišťování bezporuchového provozu elektrických zařízení v nepřetržitém provozu
 • proměření a seřizování zařízení
 • porovnání parametrů s technickou dokumentací a předešlými technickými zprávami
 • výměny poškozených a zastaralých částí
 • dodávky a provozování nouzových a prozatímních elektrických zdrojů
 • oprava hlavních domovních rozvodů

 24/7 servisní služba pro řešení havarijních stavů na energetickém zařízení je využíváná i těmito klienty:

   PREdistribuce, a.s.
   Incheba Praha spol. s r.o.
   Skanska Facilities Mangement CZ, s.r.o.
   Pražské služby a.s.
   Fakultní nemocnice v Motole
   Vysoká škola chemicko-technologická Praha

 

Návštěva rozvodny v Karlíně - Newsletter 10 >>

Školení technické diagnostiky - Newsletter 10 >>

Pořídili jsme ruční vyhledávač kabelových poruch - Aktuality >>

Dokončení rekonstrukce TR 110/22 kV Třeboradice - Newsletter 9 >>

Instalace zařízení SMART GRID - Aktuality >>

Akvizice české společnosti EGST s.r.o. - Aktuality >> 

Zajímavé projekty na měření parciálních výbojů - Newsletter 8 >>

Inženýring v praxi - Newsletter 7 >>

Geodetické služby nově i v ENGIE - Newsletter 6 >>

Měření a diagnostika kabelů - Newsletter 6 >>

Řešení kabelových poruch - Newsletter 5 >>

Rekonstrukce rozvodny 110 kV v transformovně Mírovka - Newsletter 4 >>

Měření intenzity osvětlení - Newsletter 3 >>

Termografická diagnostika v praxi - Newsletter 2 >>

Staré Město, nové kabely - Newsletter 1 >>

 

 

 

 

 

Reference

Rozvodna TR 110/22 kV Třeboradice: kompletní rekonstrukce
Rozvodna TR 110/22 kV Třeboradice: kompletní rekonstrukce Více >

Volkswagen Slovakia: diagnostika kabelového vedení 22 kV
Volkswagen Slovakia: diagnostika kabelového vedení 22 kV Více >

Kolektor JM st. 7/5: oprava MaR a elektro vybavení
Kolektor JM st. 7/5: oprava MaR a elektro vybavení Více >

 

Speciální tahač
na pokládku kabelů

Tahač na pokládku kabelů

ENGIE disponuje v České republice unikátním tahačem na pokládku kabelů, který umožňuje efektivní pokládku kabelů i ve stížených podmínkách.

 

Termovizní měření

 

Termovizní měření

Rychlý a moderní způsob diagnostiky pro všechny napěťové hladiny zařízení pro přenos výkonu, popřípadě i strojů a budov. Umožňuje kontrolu velkého rozsahu zařízení v krátkém čase. Více > 

Přímý kontakt termovizní měření, technické kontroly a revize:
Michal Prokša, 602 341 340, michal.proksa@engie.com

 

Kabelový měřící vůz

Kabelový měřící vůz

Kabelový měřící vůz umožňuje veškeré práce týkající se kabelových vedení nízkého a vysokého napětí jako jsou vytrasování podzemního vedení, vyhledání a zaměření kabelové poruchy, plášťová zkouška do 5 kV či zkouška zvýšeným napětím do 40 kV. Více >

Přímý kontakt: Petr Holeček, 602 506 683,
petr.holecek@engie.com

 

24/7 servisní služba

pro řešení havarijních stavů na energetickém zařízení je využíváná i těmito klienty

   PREdistribuce, a.s.
   Incheba Praha spol. s r.o.
   Skanska Facilities Mangement CZ, s.r.o.
   Pražské služby a.s.
   Fakultní nemocnice v Motole
   Vysoká škola chemicko-technologická Praha