Energetické služby                               

Cílem EQUANS v oblasti poskytování energetických služeb je najít pro klienta dlouhodobě efektivní koncept využívání energie. V praxi jde o zefektivnění energetického hospodářství, snížení provozních nákladů, splnění zákonných předpisů a úsporu emisí.

V oblasti energetických služeb poskytujeme:

 • energetické poradenství,
 • energetický kontroling,
 • energetický audit - zhodnocení současného stavu a nalezení nejefektivnějších úspor,  návrh opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti, vyčíslení předpokládaných investičních nákladů,
 • financování - možnost spolufinancování, resp. financování z úspor,
 • návrh a realizace technického řešení,
 • údržba a servis - zabezpečení komplexního odborného servisu.

Základní postup

 • obhlídka na místě, obdržení vstupních podkladů,
 • zpracování technicko-ekonomického auditu,
 • konzultace a odsouhlasení se zákazníkem,
 • podpis smlouvy,
 • zabezpečení projektové dokumentace,
 • odborný dohled při realizaci,
 • zpětný monitoring a vyhodnocení projektu.