Industriální bohatství - Vojtěšská huť, procházka minulostí

Areál továrny známé jako Poldi Kladno, předního světového výrobce oceli, později zejména speciálních ocelí, se poslední dobou proslavil hlavně svojí podivnou privatizací, krachem a opakovanými neúspěšnými prodeji.

 

Minulost této továrny je však daleko zajímavější. Ve své historii vystřídala řadu názvů jako SONP Kladno, Huť Koněvale původní název byl Vojtěšská huť po jednom ze svých zakladatelů Vojtěchu Lannovi – známém podnikateli a průmyslníku.

Provoz první vysoké pece na koks v Čechách byl zahájen 8.1.1855 právě v areálu této huti a ta se posléze stala zcela soběstačnou. K tomu dopomohl i region, ve kterém se nacházela železná ruda, uhlí a také potřebný vápenec. Huť velmi úspěšně prosperovala i po II. světové válce, ale od 60-tých let začala upadat především přechodem na výrobu ušlechtilých ocelí – zejména zahájením provozu v sousedství stojící Poldi Kladno. Od roku 1976 byla výroba postupně utlumována. Dnes je areál rozdroben mezi řadu malých firem, ale v jeho areálu je dochována řada staveb, které jsou památkově chráněny a je možné se mezi nimi projít po naučné stezce.

ENGIE je jeden z předních světových dodavatelů energií a řešení v oblasti technické infrastruktury a energetických služeb v energetice, průmyslu a správě budov. V České republice ENGIE nabízí projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, průmyslovou automatizaci, facility management, služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství a prodej plynu a elektrické energie. V rámci Skupiny ENGIE v ČR působí ENGIE Services a.s., Tractebel Engineering a.s. a ENGIE Energy Management CZ s.r.o.

Zpět na newsletter >>