Školení technické diagnostiky

Praha 12/10/2017

Aneb ze života zkušebáků

V průběhu měsíce září jsme měli možnost na Lhotce přivítat Ing. Tobiase Neiera, obchodního a technického manažera rakouské firmy BAUR, tj. našeho dvorního dodavatele diagnostické techniky, kterého jsme zastihli velice výjimečně v regionu střední Evropy.

K představení Ing. Neiera – člověk, který se věnuje nejen obchodním záležitostem, ale také – a pro nás naštěstí - technické diagnostice a je autorem učebních textů a manuálů pro tuto oblast. Ve své technické praxi rozhoduje a vydává stanoviska pro nejsložitější případy v technické diagnostice (rozuměj tam, kde mohou vzniknout velmi vysoké finanční náklady z důvodu chybných závěrů).

Obětoval nám svůj čas a přijel nás na Lhotku doškolit právě ty mezní stavy, kdy kombinací měření a chování zkoušeného objektu se musíme dobrat ke správným závěrům, abychom nepoškozovali našeho zákazníka a naši pověst.

Je záhodno konstatovat, že výklad a praktické ukázky na zkušebním boxu, kde se simulovaly různé provozní stavy, byly velkým přínosem a zcela jistě nám „zkušebákům ze Lhotky“ rozšířily obzory. Díky tomu budeme naši firmu lépe prezentovat a našim zákazníkům budeme poskytovat ještě kvalitnější služby.

Po praktických ukázkách a výkladu jsme si našli čas i na sdílení zkušeností. Pan Neira se s námi podělil o své zkušenosti z praxe v Pekingu, Hong-Kongu a jiných dálněvýchodních destinací, protože 7let byl Hong-Kong jeho základnou, kde žil.

Za návštěvu jsme byli velice rádi a doufáme, že tohoto „pana zkušebáka“ na Lhotce ještě někdy přivítáme.

Tolik tedy k jednomu ne zcela běžnému dni v životě zkušebáků ENGIE.

Michal Prokša, zkušební a revizní technik

Kompletní rozsah služeb a kontakty v oblasti speciální revize, měření a diagnostiky >>