Měření dotykových a krokových napětí 

Měření slouží ke zjištění dotykových a zavlečených napětí v rozsáhlých energetických a průmyslových provozech, a také ke zjištění stavu uzemňovací soustavy. Těžiště měření u EQUANS spočívá v měření dotykových napětí na rozvodnách VVN pro energetické společnosti na území České republiky.

Měření dotykových a krokových napětí

Tato měření provádíme soupravou GEP 10 z EGÚ Brno. Měření je prováděno poměrně malým proudem cca 15-20A na frekvenci 72Hz. Toto řešení má tu výhodu, že selektivní milivoltmetr snímá pouze napětí o této frekvenci. Měření je objektivnější než provádět měření na běžné průmyslové frekvenci 50Hz.

Měření a posouzení probíhá v souladu s technickými normami a technologickými postupy stanovenými interní směrnicí společnosti.

Technici provádějící měření jsou pravidelně školeni a taktéž měřící souprava prochází pravidelnou kalibrací.

Tyto služby zajišťuje divize Energetická infrastruktura, rádi za vámi přijedeme na jakoukoliv lokalitu v České republice.

 

Přímý kontakt

Radek Vyskočil - manažer oddělení Revize a měření
Tel: +420 602 448 242

radek.vyskocil@equans.com

Michal Prokša - revizní technik
Tel: +420 602 341 340

michal.proksa@equans.com