Bombardier Transportation Česká Lípa.

Od roku 2019 se také Česká republika začala podílet na mezinárodním kontraktu, který společnost ENGIE celosvětově získala. Jedná se o bývalou Vagónku v České Lípě, dnes Bombardier Transportation - celosvětového výrobce drážních vozidel. Převzali jsme zde celé portfolio facility služeb, od standardní a technologické údržby, údržby výrobních strojů, servisů svářecích zdrojů, veškerých revizí a servisů až po technologický úklid, ostrahu a odpady. 

Naše společnost stála před velkou výzvou, protože převzetí všech poskytovaných služeb za plného provozu je velmi náročným úkolem, který musí zejména zajistit nepřerušenou výrobu a související potřeby. V počátečních fázích projektu bylo nutné dosáhnout plné znalosti všech servisovaných koncových bodů, kterých je v takových závodech několik tisíc. Každý z nich má své náhradní díly, dodavatele ND, servisní periody, poruchovost a často velmi rozdílný technický stav. Řada z těchto zařízení je v záruce nebo podléhá pravidelným revizím. Je pochopitelné, že nelze takový objem dat spravovat bez kvalitního SW produktu. V tomto případě se jedná o velmi robustní platformu PLANON, kterou naše splečnost vyvinula na míru. 

Ve výrobním podniku tohoto typu je technická údržba vždy velmi náročnou, protože je úzce navázána na výrobní technologii. V rámci servisu tak například pečujeme o bezmála 1000 svařovacích přístrojů, které musí být stále plně provozuschopné a to včetně distribuce souvisejících spotřebních dílů. 

V roce 2020 můžeme konstatovat, že prakticky všechny procesy jsou již plně pod kontrolou a služby poskytované ENGIE, ale i zaměstnanecký tým jsou plně stabilizované a jsme tedy připraveni na další rozšiřování výroby i nově požadované služby. 

Zpět na newsletter >>

Aktuality

15/2/2022
Studenti VŠE v muzeu PRE Více >

8/2/2022
ENGIE a Olympijský festival Více >

10/1/2022
PF2022 Více >