Informace pro partnery - situace COVID-19

Vážní obchodní partneři, přesto, že situace je napříč naší republikou i celosvětově velmi napjatá zůstává náš provoz nepřerušen. Některé druhy prací je s ochrannými pomůckami velmi komplikované provádět, ale přesto dále pracujeme na stavbách a běží také naše výroba rozvaděčů a to díky všem obětavým kolegům v poli, ale i v zázemí.

Děkujeme za vaši důvěru a spolupráci i v této obtížné době. V případě, že řešíte projekt pro nemocnice nebo jiná zdravotnická zařízení, IZS, domovy pro seniory, pro postižené nebo sociálně slabé, jsme připraveni vám zvýhodnit cenu a nebo nabídnout prodloužené financování. Podmínkou čerpání je vždy, že sleva nebo prodloužení financování bude plně přeneseno na koncový subjekt. Informujte se o podrobnostech u vašich kontaktů v ENGIE CZ.