ENGIE POST léto 2015

Vážení přátelé,

nejnovější číslo časopisu pro zákazníky a partnery Cofely se vám dostává do rukou v době, kdy se rok 2015 pomalu přehoupne do své druhé poloviny. To jednak znamená, že máme letos za sebou řadu měsíců - jak věřím - plodné spolupráce, a zároveň po té příjemnější stránce také to, že nastává letní sezóna a mnoho z nás se těší na zaslouženou letní dovolenou.

Pro nás v Cofely bylo první pololetí  2015 bohaté na události, a to jak z pohledu naší organizace v České republice, tak i z globálního pohledu celé skupiny ENGIE (dříve GDF SUEZ). Začnu celosvětovým pohledem: šéf Skupiny Gérard Mestrallet představil akcionářům kandidátku na svou nástupkyni, kterou byla schválena paní Isabelle Kocher, dříve hlavní finanční ředitelka a v současnosti výkonná ředitelka ENGIE. Bylo oznámeno, že paní Kocher převezme nejvyšší pozici ve Skupině v průběhu příštího roku. A to není jediná personální změna v představenstvu. Oznámené změny ve vedení ENGIE mají zcela zásadní význam – na jedné straně svědčí o pečlivém výběru a přípravě budoucích lídrů největší energetiky světa, a na straně druhé je zřejmé, že Skupina si jednoznačně uvědomuje všechny hluboké změny, které v energetice probíhají, chce je reflektovat v rámci své vnitřní transformace, a chce v tomto kontextu sehrávat i nadále vůdčí roli na trzích, kde působí. Čím dál markantnější proto bude podpora všem moderním trendům v energetice, zejména pak rozvoji obnovitelných zdrojů, decentralizaci výroby a distribuce energií, zajištění energeticky efektivního udržitelného rozvoje a optimalizaci celého hodnotového řetězce v našem odvětví. Z tohoto důvodu oznámilo v dubnu vedení skupiny také změnu názvu – Skupina dříve známá jako GDF Suez bude nadále působit pod obchodním jménem „ENGIE“. Název, který zkráceně připomíná slovo „energie“, se má stát symbolem nové éry v energetice a zároveň i podpořit změny uvnitř naší Skupiny. Zmiňované organizační změny se budou týkat především světového členění dřívějších divizí, které spíše odráželo technologické a produktové zaměření, nová struktura bude mnohem více zaměřena na zákazníky a geografické regiony. Naší organizace v ČR se tato transformace výraznějším způsobem nedotkne, i název Cofely prozatím zůstane.

Podíváme-li se na události spojené s místní organizací Cofely v předchozích měsících, určitě za zmínku stojí převod obchodního podílu Cofely FM z Bratislavy do Prahy, který byl doprovázen i změnou názvu na Cofely Facility Services a jmenováním nového ředitele, pana Martina Šmída. Hlavním úkolem našich kolegů v Cofely FS bude výraznější orientace na spokojenost našich stávajících zákazníků i vyhledávání nových obchodních příležitostí a stejně tak i koncentrace na rozšíření portfolia nabízených služeb zejména směrem k efektivnímu energetickému managementu a projektům se zaručenou úsporou. Ostatně téma úsporného nakládání s energiemi je velmi frekventované na všech konferencích, kterých jsem měl možnost se v poslední době zúčastnit, a pravidelně je zmiňováno jako součást strategických směrů všech vedoucích hráčů na energetickém trhu v České republice. Není tedy velkým překvapením, že i naše společnost, která je na evropském trhu lídrem v oblasti energetických služeb, má ambice tento segment rozvíjet rovněž u nás doma. Hodně napilno jsme měli i v našem tradičním businessu, v elektromontážním a elektroinstalačním segmentu. O různých zajímavostech ze života Cofely se ostatně dočtete i na následujících stránkách a já vás rozhodně nechci dále od vašeho čtení zdržovat.

Dovolte mi tedy popřát vám na závěr kromě zajímavého čtení našeho časopisu i přiměřeně teplé léto naplněné jen samými příjemnými zážitky a těším se s vámi nashledanou zase v příštím vydání!

Aleš Damm
Generální ředitel a předseda představenstva

Inteligentní rozvaděče pomáhají optimalizovat spotřebu energie

Termovize

Šetření energií je nepřetržitý proces. Správci budov nebo provozní vedoucí ve výrobě potřebují mít vždy přístup k aktuálním informacím o spotřebě energií. Tyto informace musejí mít dodané včas a ve srozumitelné podobě, aby na jejich základě mohli jednat, jelikož bývají za energetickou účinnost svých provozů nebo budov zodpovědní. Čtěte více >>

Pozor na povinné revize

Každá firma i podnikající fyzická osoba je ze zákona povinna zajišťovat pravidelnou kontrolu stavu technických zařízení, které používá při výkonu své činnosti, z hlediska jejich bezpečnosti. Čtěte více >>

Novela zákona o hospodaření energií

Od 1.7. 2015 vstupuje v platnost Novela zákona o hospodaření energií a může se týkat i vás. Čtěte více >> 

Měření intenzity osvětlení

Intenzita osvětlení se měří z důvodu zachování zrakové pohody při pracovních činnostech. Firma ENGIE v rámci technických kontrol a revizí provádí mimo jiné i měření intenzity osvětlení vnitřních i vnějších pracovních prostorů. Čtěte více >>

Aktivně o budoucnosti v energetice

V průběhu jara Cofely participovala na akcích týkajících se energetiky, energetických služeb a energetických úspor s cílem zaměřit se na současné energetické trendy a být schopni poskytovat našim zákazníkům služby dle nejnovějších parametrů a trendů. Čtěte více >>

GDF SUEZ se mění na ENGIE

Na konci dubna došlo k přejmenování naší mateřské společnosti GDF SUEZ na nový název ENGIE. Logo ENGIE vyjadřuje vycházející slunce, které vysílá pozitivní energii a optimistické vize do budoucnosti. Čtěte více >>