ENGIE POST zima 2016

Vážení přátelé,

aktuální číslo časopisu pro zákazníky a partnery Vám přinášíme v době plně zahájeného nového kalendářního roku, ale i v období jarních prázdnin a zimních dovolených. Věřím, že jste do něj vykročili úspěšně a bez klopýtnutí.

V posledním vydání jsme Vás informovali o změnách v rámci skupiny ENGIE, které se v letošním roce dotknou i nás v České republice.  Jedna z nich se týká obchodních názvů společností v rámci skupiny. S účinností od 1. 5. 2016 bude společnost Cofely přejmenována na ENGIE Services a.s.. Detailnější informace budou distribuovány formou dopisu na Vás, naše zákazníky a obchodní partnery, v průběhu března. Každá podobná situace přináší starosti, ale současně je i impulsem pro něco nového, proto vnímám tuto změnu pozitivně. Libozvučný název ENGIE jako zkratka slova ENERGIE zahrnuje mnohem šířeji portfolio našich služeb v oblasti energetických řešení a přímo nás vyzývá k hledání nových příležitostí a impulsů v tomto sektoru.  

Vedle formálních změn, které přináší život v korporátní společnosti, bych se rád zmínil o situaci našeho působení v České republice. V loňském roce a ještě i letos jsou naše aktivity podrobeny zkoušce realizací velkých a komplikovaných projektů jako je regionální inovační centrum elektrotechniky Plzeň, Biocev Vestec, unikátní laserové centrum - ELI Břežany, nebo rekonstrukce rozvodny 110kV Třeboradice. Tyto projekty na nás kladly a stále kladou velké nároky a to zejména na inženýrskou přípravu a následně vlastní realizaci včetně uvedení do provozu. A to vše v omezeném čase, velké projekty navíc přinášejí zvýšené nároky na zajištění financování. Těší mě, že se nám díky značnému úsilí daří těmto výzvám čelit a můžeme dále, společně s Vámi, připravovat projekty nové. Věřím, že získané a někdy „drahé“ zkušenosti budou dobrým vkladem do dalších obchodních příležitostí na českém trhu i v zahraničí.

Určitě bych nerad opomněl projekt Jednotná Cofely, o kterém jste již byli informováni v minulém vydání. Cofely prošla interními organizačními změnami, které jsme implementovali k 1. lednu 2016. Vytváříme jednotnou ENGIE, která bude silnější ve sdílení informací, v jednoduchosti a efektivitě procesů a v tom nejdůležitějším - být blíže našim zákazníkům a obchodním partnerům. V rámci těchto změn bych rád zmínil vytvoření nové divize Obchod, jejímž primárním cílem je zjednodušení komunikace se zákazníkem a současně jednodušší řízení obchodních činností společnosti. Detailněji se celému projektu a organizačním změnám věnuje v samostatném článku generální ředitel Aleš Damm.

Ze zajímavých informací, které Vám přinášíme, si dále dovolím upozornit na projekt energetických úspor realizovaný v obci Malacky na Slovensku a projekty zelených měst (zkušenosti ze zahraničí v rámci rodiny ENGIE). Martin Šmíd, ředitel divize Technické a energetické služby, se zamýšlí nad trendy v oblasti Facility Managementu a za zmínku určitě stojí i článek o kabelovém měřícím voze a jeho využití při kabelových poruchách.  

Dovolte mi popřát Vám příjemné zážitky ze stále ještě zimních radovánek a zajímavé čtení následujících stránek.

Václav Taubr
obchodní ředitel

Cofely mění svou tvář

Jednotná Cofely

Společnosti obecně procházejí v dlouhodobém horizontu cyklickým vývojem a není tedy nikterak neobvyklé, že po letech úspěchů přijde složitější období. To vše ještě nemusí znamenat žádné velké drama – někdy si dokonce taková „postižená“ společnost uvědomí svůj problém včas, změní svou strategii, přizpůsobí své procesy, promění produktové portfolio, najme příslušné odborníky a z krize nakonec vystoupí silnější než předtím a opět dobře připravená na budoucí výzvy.  Čtěte více >>

Quo vadis Facility Management

Není tomu u nás tak dávno, co pojem „Facility Management“ (FM) v očích veřejnosti znamenal především provádění komplexních úklidových služeb a činností elementární správy nemovitostí. Doba se mění, a tak poskytovatelé komplexních služeb přicházejí se stále rozmanitějšími službami, ale především se zásadní změnou v pohledu na potřeby svých stávajících i potenciálních zákazníků.  Čtěte více >>

Zelená města

Představy o chytrých městech budoucnosti už nejsou pouhými obrázky lidské fantazie, nýbrž realizovatelnou skutečností. Zodpovědnost vůči životnímu prostředí, efektivní infrastruktura, vstřícný přístup k občanům města – to jsou zásadní atributy pro ideální vztah mezi městem plným spokojených obyvatel a matkou přírodou.  Čtěte více >> 

Cofely se mění na ENGIE

V dubnu 2015 změnila GDF SUEZ, mateřská společnost skupiny, svůj název na ENGIE. V průběhu letošního roku přejdou na značku ENGIE všechny společnosti ze skupiny tak, aby celá společnost fungovala celosvětově pod jednotnou značkou.  Čtěte více >>

EPC projekt pro město Malacky

Projektům založeným na metodě EPC roste popularita. Jejich výhodný systém splátkového financování si oblíbilo mnoho firem, obcí, měst i krajských celků. Hlavním důvodem je radikální snížení nákladů na provoz a údržbu energetických zařízení, celková modernizace a optimalizace jejich provozu, zvýšení hodnoty majetku, nulové riziko v případě nedosáhnutí smluvně garantovaných úspor a hlavně využití těchto úspor k zaplacení celé rekonstrukce.  Čtěte více >>

Řešení kabelových poruch

Porucha na kabelovém vedení a následné bezproudí je nepříjemná situace pro každý typ podnikání. Rychlé odstranění této situace je tedy nasnadě. Jednou z možností rychlé a šetrné identifikace může být použití speciálně vybaveného kabelového měřícího vozu... Čtěte více >>