Geodetické práce nově i v ENGIE

Řady odborníků v ENGIE Services se rozšířily o tým geodetů, díky nimž můžeme zajišťovat zas o něco komplexnější pokrytí našich projektů. 

Inženýrská geodézie je oblast geodetických prací, jež klade speciální důraz na přesnost prováděného měření. Inženýrská geodézie je nezbytná nejen v pozemním a podzemním stavitelství, své uplatnění najde také v určování polohy podzemních vedení.

Inženýrská geodézie provádí vytyčovací práce, zabývá se hodnocením přesnosti geodetických metod a vyhotovuje geodetické podklady.

Nejen pro stoupající náročnost komplexních projektů jsou práce inženýrské geodézie často součástí zabezpečení výstavby. Spolupráci na výstavbě otevírá tvorba mapových podkladů do kterých je stavba umístěna a na které navazují vytyčovací a zaměřovací práce. V průběhu stavby je potřeba zaměření inženýrských sítí před záhozem. Ke konci pak ověřovací měření, případně zaměřování svislých posunů přesnou nivelací. Celý proces uzavírá vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

Geodézie pro katastr nemovitostí zajišťuje vytyčení hranic pozemků a tvorbu geometrických plánů pro:

  • Vyznačení věcného břemene
  • Změnu hranice pozemku
  • Rozdělení pozemku
  • Vyznačení budovy, změnu obvodu budovy 

Inženýrská geodezie zajišťuje:

  • Geodetické podklady pro projekt stavby (polohopis, výškopis)
  • Vytyčení stavebních objektů
  • Dokumentace skutečného provedení staveb
  • Zaměření a vytyčení inženýrských sítí, včetně zpracování dokumentace dle platných metodik
  • Měření a výpočet kubatur

 

ENGIE je jeden z předních světových dodavatelů energií a řešení v oblasti technické infrastruktury a energetických služeb v energetice, průmyslu a správě budov. V České republice ENGIE Services a.s. nabízí projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, průmyslovou automatizaci, facility management a služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství. 

Zpět na newsletter >>

Aktuality

15/2/2022
Studenti VŠE v muzeu PRE Více >

8/2/2022
ENGIE a Olympijský festival Více >

10/1/2022
PF2022 Více >