Měření a diagnostika kabelů

My měříme, vy máte informace o stavu elektrických částí technologického zařízení nebo o kabelech.

Společnost ENGIE Services a.s. provádí měření a diagnostiku kabelů, elektrických částí technologických zařízení, transformátorů i točivých strojů.

Pro měření využíváme mimo relativně běžných přístrojů (multimetry, klešťové přístroje, měřiče izolačního stavu, scopemetry, analyzátory sítě) i měřící techniku firmy BAUR pro zkoušky zvýšeným napětím 0,1Hz a měření tg δ a parciálních výbojů. Technika je špičkou ve své oblasti.

Je trendem dnešní doby věnovat diagnostice zařízení zvýšenou péči, kdy je možno konstatovat stav měřeného zařízení a predikovat vývoj do budoucna. Péče o zařízení se pak odráží ve snížení nákladů při neočekávaných poruchách a nehodách zařízení.

Měření a vyhodnocení provádí pracovníci oddělení „Revize a měření“ z divize Energetická infrastruktura pod vedením Ing. R. Vyskočila, kteří jsou dostatečně vybaveni technickými znalostmi pro tuto sofistikovanou činnost.

Tato měření vykonáváme například pro společnost RWE Gas Storage a.s., kde naše společnost zvítězila ve výběrovém řízení. Předmětem výběrového řízení byla zakázka na měření parciálních výbojů na motorech 6kV v objektech podzemních zásobníků plynu v Dolních Dunajovicích a Tvrdonicích. Z technického hlediska je zakázka velmi zajímavá, měří se parciální výboje na statorovém vinutí motorů, které pohání vtláčecí kompresory zemního plynu. Jde o synchronní motory o výkonu 4000kW, napětí 6kV, proud 403A, 300ot/min.

Co jsou parciální výboje? Dle definice ČSN to jsou elektrické výboje, které přemosťují jen částečně izolaci mezi elektrodami, které jsou na různých potenciálech. Ještě se dále rozdělují, ale společným znakem jsou destruktivní účinky na izolační systém. No a to je odpověď na otázku, proč se parciální výboje měří, vzhledem k tomu, že tyto účinky snižují spolehlivost a životnost zařízení. Společnost RWE Gas Storage se diagnostice svých zařízení věnuje s velkou péčí a naše společnost má možnost se na těchto činnostech podílet.

Samotné měření probíhá v technologické odstávce kompresorů dle požadavku zákazníka. A protože chceme zákazníkovi poskytnout co nejlepší servis, je pro nás samozřejmostí provést i další měření - například kapacity, ztrátového činitele tg δ  nebo izolačního stavu. Bude provedeno vyhodnocení a porovnání hodnot s předchozími měřeními. Tyto údaje jsou kvalitním podkladem pro predikci stavu měřených motorů 6kV a pro zákazníka cenným údajem o stavu jím provozovaných zařízení.

Cílem ENGIE je najít zákazníkům vždy optimální řešení na míru, ať už se to týká rozsahu měření nebo třeba i termínů, kdy se přizpůsobíme požadavkům zákazníka, protože víme, že každá odstávka zasahuje do chodu firmy.

 

ENGIE je jeden z předních světových dodavatelů energií a řešení v oblasti technické infrastruktury a energetických služeb v energetice, průmyslu a správě budov. V České republice ENGIE Services a.s. nabízí projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, průmyslovou automatizaci, facility management a služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství. 

Zpět na newsletter >>

Aktuality

15/2/2022
Studenti VŠE v muzeu PRE Více >

8/2/2022
ENGIE a Olympijský festival Více >

10/1/2022
PF2022 Více >