Odsíření elektrárny v Třebovicích je ve finále

Právě v těchto dnech byly dokončeny závěrečné zkoušky kompletní technologie a zbývá už jen několik drobností k úspěšnému předání díla. Jak vypadala historie zakázky a co bylo vlastně jejím předmětem?

ENGIE Services a.s. uzavřela v roce 2014 se společností NOEN a.s. smlouvu na dodávku elektročásti odsiřovací jednotky kotle K14 Elektrárny Třebovice.  Elektrárna Třebovice patří mezi nejstarší energetické zdroje v ČR - první elektřinu dodala elektrárna do rozvodné sítě již v roce 1933. Stávající Kotle K12, K13 a K14 jsou vybaveny elektrostatickými odlučovači popílku, což je z hlediska pevných znečisťujících látek a obsahu síry pro nastupující předpisy EU nevyhovující.

Naše společnost se v oboru těžké vzduchotechniky pohybuje více než 6 let, nicméně tým jejích specialistů má za sebou více než 10-ti leté působení v oboru a to napříč řadou zemí jako jsou Vietnam, Kazachstán, Rusko, Ukrajina, Srbsko, Slovensko a samozřejmě i Česká republika.

Právě v těchto dnech byly dokončeny závěrečné zkoušky kompletní technologie a zbývá už jen několik drobností k úspěšnému předání. Jak tedy vypadala historie zakázky a co bylo vlastně jejím předmětem?

Rok 2014 byl především ve znamení přípravy projektové dokumentace. Jak je v podobných investičních akcích zvykem, času bylo málo, podklady nedostatečné. Přesto se v daném termínu podařilo projekt předat a odsouhlasit zadavatelem. Na konci roku 2014 pak byly zahájeny vlastní práce pokládkou vyhřívacích kabelů na jádro technologie – látkový filtr. V roce 2015 se již práce rozběhly v plném proudu. Naše zodpovědnost zahrnovala úplnou dodávku, tedy od zmíněné projektové dokumentace, přes dodávky VN a NN elektro až po řídicí systém a vizualizaci.

V rámci dodávek bylo nutné začít vybavením 6 kV kobek a instalací daných napájecích transformátorů pro technologii a frekvenční měnič ventilátoru (o výkonu cca 1500 kVA). Následovala výroba NN rozváděčů a pokládka veškeré kabeláže a souvisejících kabelových tras. Při výrobě rozváděčů bylo nutné se vypořádat s omezeným prostorem rozvodny, což jsme vyřešili výrobou vlastních rozvaděčových skříní vhodných rozměrů. Součástí dodávek byl i soubor snímačů os běžných čidel a také speciální prvky měření úletu TZL, SOx, NOx nebo kyslíku, které umožnují optimalizovat provoz odsiřovací jednotky. V rozsahu dodávky však nechybělo ani stavební elektro včetně systému EPS a kamerového dohledu. Celý systém zastřešuje řídicí systém technologie, který bylo nutné začlenit do stávajícího ŘS elektrárny. Abychom takovou akci kvalitně realizovali, bylo nutné zapojit všechny odborné úseky ENGIE od VN přes NN až po oddělení Technologie budov. O to větší nároky si tato akce vyžádala na projekt a site manažery, kterým patří (spolu se všemi, kdo se na zakázce podíleli) největší dík.

Realizaci zakázky v elektrárně Třebovice hodnotíme my i investor úspěšně a pevně věříme, že nám otevře dveře k dalším projektům obdobného charakteru a rozsahu.  

 

ENGIE je jeden z předních světových dodavatelů energií a řešení v oblasti technické infrastruktury a energetických služeb v energetice, průmyslu a správě budov. V České republice ENGIE Services a.s. nabízí projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, průmyslovou automatizaci, facility management a služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství. 

Zpět na newsletter >>

Aktuality

15/2/2022
Studenti VŠE v muzeu PRE Více >

8/2/2022
ENGIE a Olympijský festival Více >

10/1/2022
PF2022 Více >