ENGIE POST podzim 2016

Vážení,

aktuální číslo časopisu pro zákazníky a partnery vám přináším v hektické době konce roku. Je to doba finalizace zakázek, podepisování smluv na příští rok a také doba pro předvánoční setkání s obchodními partnery.

Během posledních měsíců se nám podařilo několik zajímavých obchodních a realizačních úspěchů. Jeden z nejvýznamnějších úspěchů se týká zakázky v papírenském průmyslu, kde jsme ve velmi krátkých termínech, během odstávky výroby, umožnili renomovanému výrobci provést výměnu celého papírenského stroje. Více detailů o této zajímavé realizaci si můžete přečíst v samostatném článku tohoto čísla. Dále se nám podařilo rozvinout spolupráci s novými obchodními partnery, jak na českém trhu, tak i v rámci Skupiny. Kromě nových obchodních příležitostí se snažíme dlouhodobě rozvíjet spolupráci s našimi stávajícími zákazníky tak, aby naše vztahy nebyly jen dobrou spoluprací, ale kvalitním partnerstvím přinášejícím prospěch všem zúčastněným stranám. Tímto bych chtěl poděkovat mým kolegům a celému týmu ENGIE, kteří stojí za těmito úspěchy , a rád bych vyjádřil svou hrdost na jimi odváděnou práci.

V rámci rozvoje podnikání jsou často zmiňováni zákazníci a obchodní partneři, neméně důležitá je ovšem i spolupráce interní. V České republice v rámci Skupiny ENGIE působí nejen ENGIE Services a.s. a její dvě dceřinné společnosti (ENGIE Facility s.r.o. a ENGIE REN s.r.o.), ale také další dvě specializované entity, se kterými se snažíme úzce komunikovat a spolupracovat – inženýrská a projekční společnost Tractebel Engineering a.s. a firma ENGIE Energy Management s.r.o. zaměřující se na prodej energií. Představení našich sesterských společností proto věnujeme samostatné příspěvky v aktuálním čísle newsletteru.

Rovněž celá Skupina pokračovala během uplynulého kvartálu ve své transformaci. Transformace probíhá ve dvou oblastech – první je zjednodušení, zkracování a tím i zefektivnění  rozhodovacích procesů, druhou je celková adaptace k energetické transformaci. Globálně se v energetice jedná o koncept dekarbonizace, decentralizace a využívání energie z obnovitelných zdrojů, ale vždy s ohledem na lokální zvyklosti, podmínky a specifika. Transformace Skupiny umožní ENGIE v České republice reagovat rychleji a pružněji na požadavky našich zákazníků a příležitosti z trhu. Tyto změny jsou pro Skupinu velkou výzvou a odpovědností, ale domnívám se, že odvážná vize korporátní ředitelky Isabelle Kocher vede naši Skupinu správným směrem.

V září jsme věnovali hodně pozornosti bezpečnosti při práci. Proběhla každoroční školení pořádaná Skupinou ENGIE a zároveň jsme pro naše zaměstnance zajistili intenzivní kurzy první pomoci. Osobně se plně ztotožňuji s hodnotami ENGIE, pro kterou je bezpečnost našich zaměstnanců, ale také partnerů a subdodavatelů jednou ze zásad našeho podnikání. Proto také tomuto tématu věnujeme samostatný článek.

Na závěr si vás, kromě již zmíněných článků, dovoluji upozornit na zajímavé čtení z oblasti digitalizace a také na článek věnující se inženýringu a vyřizování formálních záležitostí týkajících se realizace zakázek, jelikož tato služba může mít pro mnohé z nás nevyčíslitelnou přidanou hodnotu.

Přeji Vám příjemný a úspěšný závěr roku, ideálně co nejklidnější, a těm, které neuvidím osobně, přeji s časovým předstihem krásné Vánoce a vše nejlepší do nového roku.

Jan Karsten
generální ředitel a předseda představenstva ENGIE Services a.s.

Zakázky ENGIE v papírenském průmyslu

ENGIE v průběhu letošního roku potvrzuje svou pozici elektroinstalačního odborníka v papírenském průmyslu nejen na českém trhu, ale i v Evropě. Václava Štěrbu jsme požádali, aby zhodnotil zakázky ENGIE v tomto oboru. Čtěte více >> 

Digitalizace

V květnu se v ENGIE v Paříži konal seminář „Digital for B2B“, během kterého bylo prezentováno několik nástrojů pro budoucí vyžití v oblasti digitalizace, velkých dat, Internetu věcí a další. Čtěte více >> 

Tractebel je také ENGIE

Tractebel patří mezi přední mezinárodní projektové, inženýrské a konzultační společnosti a nabízí vysoce kvalifikované služby v energetice, průmyslu, vodním hospodářství a infrastruktuře. Čtěte více >>

ENGIE Energy Management

V rámci Skupiny ENGIE působí na českém trhu od roku 2009 také ENGIE Energy Management CZ s.r.o. (dříve GDF SUEZ Prodej plynu s.r.o.), který se zaměřuje na dodávky zemního plynu a elektrické energie. Čtěte více >> 

Inženýring v praxi

Vyřizování formálních záležitostí pro projektování a realizaci staveb může být pro mnohé z nás nejnáročnější fází celého projektu. Z toho důvodu je mnohem efektivnější využít pro tuto oblast zkušeností odborníků. Čtěte více >> 

Bezpečnost a zdraví při práci

Bezpečnost všech zaměstnanců společnosti ENGIE včetně pracovníků jejích subdodavatelů je pro naši firmu absolutní priorita a jedna ze zásad našeho podnikání. ENGIE musí zajistit, aby se každý její pracovník vrátil domů ze zaměstnání živý a zdravý. Čtěte více >>