ENGIE POST zima 2017

Vážení obchodní partneři,

skončil rok 2016 a rok 2017 se již blíží ke své první čtvrtině. Nacházíme se tedy v období, kdy ještě hodnotíme výsledky minulého roku a naplno již začínáme realizovat úkoly a předsevzetí, která jsme si stanovili pro rok 2017.

Věřím, že pro vás byl, stejně jako pro členy Skupiny ENGIE, minulý rok úspěšný. Díky konjunktuře a kladným ekonomickým výsledkům většiny našich zákazníků jsme i my dokázali splnit nebo dokonce mírně překročit plánovaný hospodářský výsledek, získat významné zakázky a vytvořit si tak dobrou výchozí pozici pro rok 2017.

Tractebel Engineering, který se zabývá projekční a inženýrskou činností zejména pro chemický průmysl, energetiku a plynárenství, v loňském roce zahájil práce na nejvýznamnějších investičních projektech posledních let. Mezi tyto investice jednoznačně patří výstavba Polyetylénu 3 v Unipetrolu Litvínov, plynovod Moravia, jehož výstavba je chystána společností Net4Gas, modernizace 2 bloků Elektrárny Chvaletice a projekt Ecoflex v Mondi Štětí. Vzhledem k tomu, že tyto projekty budou pokračovat i v roce 2017 a 2018, půjde z pohledu vytížení Tractebelu i v dalších 2 letech o velmi významné zakázky. Loňský rok byl prvním a tedy zkušebním rokem nového organizačního uspořádání Tractebelu. V rámci této nové struktury byl Tractebel Česká republika začleněn do skupiny „Brusel“. Hlavní vizí vedení společnosti ENGIE a cílem prováděných změn je poskytování co nejkomplexnějších inženýrských služeb stávajícím i novým zákazníkům ENGIE i Tractebelu po celém světě. Rozvoj efektivní spolupráce se všemi sesterskými společnostmi působícími v různých zemích Evropy i světa bude myslím jedním z nejnáročnějších úkolů tohoto roku.

„Na začátku roku je nadále cítit pozitivní investiční činnost firem v České republice a na Slovensku. Pro ENGIE Services se rýsují zajímavé projekty v papírenském průmyslu i v jiných průmyslových oblastech. Mimo naše tradiční směry spočívá jeden z našich hlavních strategických úkolů pro tento rok v úzké spolupráci s partnery z Tractebelu a Energy Managementu a ve správném nasměrování ENGIE v České republice tak, abychom splnili očekávaní našich zákazníku a požadavky, které s sebou nesou změny v energetice. V této oblasti můžeme rovněž spoléhat na silné zázemí naší matky ve Francii a v Belgii, ale i ve Spojených státech, kde byla vytvořena v minulých letech spousta pilotních projektů v oblasti data managementu, rekuperace energie, e-mobility nebo skladování elektrické energie. Náš záměr dnes je implementovat tyto nové směry i v České republice. Plně věřím, že v tomto směru budeme úspěšní.“ Jan Karsten, generální ředitel ENGIE Services a.s..

„Za společnost ENGIE Energy Management můžeme potvrdit, že jsme  v roce 2016 dodali našim zákazníkům rekordní množství zemního plynu ve své historii a byl to také první rok, kdy jsme našim klientům dodávali i elektřinu. Struktura našeho zákaznického portfolia a zkušenosti z prvních týdnů letošního roku nám dávají velkou jistotu, že tyto výsledky zopakujeme i v roce 2017. Těší nás těsnější spolupráce s našimi sesterskými společnostmi, věřím, že letošní rok bude pro naší Skupinu úspěšný a totéž přeji i našim obchodním partnerům .“ Ing. Tomáš Blažejovský, generální ředitel ENGIE Energy Management s.r.o..

Jak řada z vás jistě zaznamenala, došlo v loňském roce k těsnější spolupráci i mezi výše uvedenými českými společnostmi Skupiny ENGIE. Navenek byla tato skutečnost deklarována zejména účastí všech tří společností na společenském večeru ENGIE v Mánesu. Pro zvýšení přínosu české ENGIE lokálním zákazníkům by však do budoucna měla mít zásadní význam pravidelná setkání managementu všech společností a vytváření pracovních skupin, jejichž úkolem je analyzovat potřeby zákazníků a hledat co nejefektivnější řešení s maximální přidanou hodnotou. Tyto aktivity budou vycházet zejména z programu Energy Transition, který intenzivně rozvíjí Skupina ENGIE a to jak pro své vlastní využití, tak pro ostatní společnosti operující v oblasti výroby, distribuce a hospodaření s energiemi. Hlavními směry vývoje a zlepšování je decentralizace výroby a zásobování všemi druhy energií (např. včetně využití vodíku), digitalizace a v neposlední řadě také zvýšení energetické efektivnosti v průmyslu i municipální oblasti. Jsem přesvědčen, že odborný potenciál Skupiny ENGIE a neomezený přístup k výsledkům rozvoje jsou dobrým zdrojem inspirace a základem pro uplatnění nových technologií a způsobů řešení i u našich zákazníků.

Závěrem mi dovolte, abych vám všem popřál mnoho úspěchů v roce 2017. Tímto přáním nemyslím pouze úspěchy pracovní či společenské, ale zejména úspěšné sladění práce a času na rodinu, sport, zábavu či jakýkoliv jiný odpočinek.

Ing. Pavel Urbánek
generální ředitel Tractebel Engineering a.s.

Zajímavé projekty na měření parciálních výbojů

ENGIE Services a.s. pořídila v minulém roce speciální zařízení na měření parciálních výbojů. Tato investice se určitě vyplatila, specifické zakázky na toto odborné měření v detailu přiblíží pan Prokša z oddělení Revize a měření. Čtěte více >> 

CYCLOPS - nukleární technologie pro každodenní použití

Snaha o minimalizaci rizik spojených s pohybem osob v jaderných elektrárnách vedla Tractebel k vytvoření systému CYCLOPS (Capture Your Crucial Location Observe your Plant Safely). Cílem aplikace CYCLOPS je vytvoření možnosti virtuálně procházet nebezpečné provozy s pomocí notebooku nebo mobilu.  Čtěte více >> 

Vývoj cen energií na začátku roku 2017

Po období rekordně nízkých cen elektřiny a zemního plynu na evropských burzách v lednu  byl začátek roku 2017 ve znamení vysoké volatility cen a především absolutního růstu zejména spotových cen elektřiny. Čtěte více >> 

Modernizace výroby rozvaděčů

ENGIE Services se v listopadu dočkala brzkého předvánočního dárku na zámečnické výrobě v Jičíně, kde došlo k výměně děrovacího stroje pro výrobu rozvaděčů od společnosti Trumph.  Čtěte více >> 

Skupina ENGIE členem Vodíkové rady

Třináct předních společností z oblasti energetiky, dopravy a průmyslu včetně Skupiny ENGIE založilo iniciativu, která představuje společnou vizi a dlouhodobý záměr propagace vodíku jako prostředku energetické transformace. Čtěte více >>

Skladování přebytečné energie

Energie z obnovitelných zdrojů nabízí mnoho výhod. Nicméně, její nepravidelná dostupnost komplikuje proces vyrovnávání nabídky s poptávkou. Power-to-Gas nabízí do budoucna skutečné řešení pro systémové skladování vyrobené energie. Čtěte více >>