Zajímavé projekty v oblasti měření parciálních výbojů

ENGIE Services pořídila v minulém roce speciální zařízení na měření parciálních výbojů. Tato investice se určitě vyplatila, specifické zakázky na toto odborné měření v detailu přiblíží pan Prokša z oddělení Revize a měření divize Energetická infrastruktura.

V průběhu měsíců listopad a prosinec realizovali pracovníci oddělení Revize a měření opakovaná měření a diagnostiku na motorech 6 kV, kterými společnost Innogy Gas Storage s.r.o. (dříve RWE) pohání boxerkompresory pro vtlačování a těžbu zemního plynu ve svých podzemních zásobnících v lokalitách Tvrdonice a Dolní Dunajovice. Měření se odehrálo v bezvadné spolupráci s provozními zaměstnanci zásobníků - zajištění pracoviště, návoz měřicí techniky a předání pracoviště včetně příkazu „B“ proběhly v krátkém čase a my se mohli věnovat samotným měřením. Nezbývá než poděkovat elektrikářům a technikům z Innogy Gas Storage s.r.o. a těšit se na další měření, jež opět proběhnou v zimních měsících na konci kalendářního roku.

Na přelomu ledna a února kolegové prošli nutným školením pro práci v objektech jaderných elektráren společnosti ČEZ a.s.. Toto vstupní školení BOZP včetně psychologických testů bylo nutno absolvovat, neboť se nám podařilo získat zakázku na komplexní diagnostiku nově uložených kabelových vedení 6 kV v objektu Jaderné elektrárny Temelín. Psychologické vyšetření bylo náročné pro množství logických testů a dotazníků, které bylo nutno zodpovědět. Na závěr proběhl pohovor s psychologem, který vystavil závěrečný verdikt pro možný vstup do střeženého prostoru elektrárny. Druhý den proběhlo vstupní školení BOZP, kde nás seznámili nejen s předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví, požárními předpisy, systémem zabezpečení fyzické ochrany JETE, ale i se základními principy a pravidly činnosti primárních, sekundárních a terciárních systémů jaderné elektrárny.

Tato práce je velká výzva profesně i fyzicky, protože harmonogram prací vyššího zhotovitele i náš pro měření je velmi neúprosný a naše pracovní doba se musí přizpůsobit okolnostem, abychom zajistili veškerá měření na kabelech v požadovaných časech.

Mohu říci, že kolegové z oddělení Revize a měření
se na tuto práci velmi těší a považují si,
že dostali příležitost práce v takto kritickém provozu,
což nepochybně jaderná elektrárna je.
Jsme si plně vědomi zodpovědnosti naší práce
a samozřejmě se ji budeme snažit odvést v nejvyšší možné kvalitě.

Další naší zastávkou v druhé polovině měsíce února bude cementárna CEMEX Prachovice, kde úspěšně proběhla obchodní jednání k zajištění prací na komplexní diagnostiku kabelových vedení 6 kV napájejících distribuční transformátory 6/0,4kV. I zde jsme absolvovali úspěšně vstupní školení a při dohovoru na místě jsme zjistili, že také provoz elektrických zařízení v cementárně lze označit za velmi těžký s vlivy, jakými jsou vibrace, teplota nebo prašnost.

Zdá se tedy, že oddělení Revize a měření bude letos vytíženo více než dost. Na závěr je nutné poděkovat zastoupení rakouské firmy BAUR v České republice, jmenovitě pánům Markovi staršímu a Markovi mladšímu, za servis naší techniky, ale i za cenné rady. Vždyť nikdo nejsme dokonalý a dobrá rada nad zlato.

Michal Prokša, zkušební a revizní technik oddělení Revize a měření

 

ENGIE je jeden z předních světových dodavatelů energií a řešení v oblasti technické infrastruktury a energetických služeb v energetice, průmyslu a správě budov. V České republice ENGIE Services a.s. nabízí projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, průmyslovou automatizaci, facility management a služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství. 

Zpět na newsletter >>

Aktuality

15/2/2022
Studenti VŠE v muzeu PRE Více >

8/2/2022
ENGIE a Olympijský festival Více >

10/1/2022
PF2022 Více >