ENGIE POST podzim 2017

Vážení obchodní přátelé,

aktuální číslo časopisu pro zákazníky a partnery vychází v době, kdy je podstatná část roku již za námi, začínáme se ohlížet za uplynulým rokem a hodnotit, ale zároveň intenzivně řešíme výzvy budoucího roku.

V ENGIE Services se nám letos podařilo rozjet několik výrazných zakázek a projektů. Chtěl bych na tomto místě zmínit Ústřední čistírnu odpadních vod v Praze, kde ENGIE dodává elektroinstalace pro technologickou část čistírny. Úspěšně jsme v tomto roce zrealizovali pokládku kabelu 110 kV v pražských Malešicích a intenzivně pracujeme na rozvoji naší výroby rozvaděčů tak, abychom se mohli v prvních měsících 2018 přestěhovat do nových moderních prostor.

V oblasti inovací jsme se v tomto roce začali intenzivně věnovat elektromobilitě. Jsme přesvědčeni, že tento globální trend v dalších letech podpoříme a budeme jedním z hráčů v této oblasti. Velmi mě také potěšilo, že se nám na jaře podařilo uskutečnit akvizice v oblasti ochran a řídicích systémů rozvoden. Začlenění společnosti EGST do struktury ENGIE Services rozšířilo portfolio našich služeb o dálkově ovládané a ochranné systémy pro rozvodny a posílilo tak naše kompetence v oblasti energetické infrastruktury.

„I přesto, že do konce roku ještě zbývají téměř 2 měsíce, jeví se rok 2017 jako úspěšný a nestane-li se nic nepředvídaného, skončí s velmi dobrým ekonomickým výsledkem. Největším obchodním úspěchem Tractebelu bylo v letošním roce získání projektu výstavby nového závodu na výrobu práškových nátěrových hmot pro norskou společnost Jotun. Vzhledem k tomu, že předmětem našich služeb je jak kompletní projektová příprava, tak i výběr dodavatelů a řízení stavby, bude tato investiční akce jedním z nosných projektů společnosti až do roku 2020." Ing. Pavel Urbánek, generální ředitel Tractebel Engineering a.s..

V roce 2017 dodáme našim zákazníkům rekordní objem zemního plynu, především díky výborné kondici českého průmyslu a našich zákazníků. Pro rok 2018 se nám podařilo navýšit také objem prodané elektrické energie a posílit tak naši tržní  pozici i v této komoditě.Ing. Tomáš Blažejovský, generální ředitel ENGIE Energy Management s.r.o.

Na závěr si vás dovoluji upozornit na články o aktuálně realizovaných zajímavých zakázkách, velkým tématem jsou a budou vodíková řešení, jsem pyšný na naše kolegy, kteří se angažují v obecně prospěšných aktivitách a rád bych také poukázal na triumf našich týmů při petangovém turnaji.

Přeji Vám úspěšný konec roku a těm, s kterými se osobně nesetkám, i dobrý start do roku 2018.

Jan Karsten, ředitel ENGIE Services a.s.

Modernizace Ústřední čistírny odpadních vod

ENGIE se podílí na modernizaci Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově v Praze. Dodávky zahrnují projektovou dokumentaci části elektro, rozvaděče a elektrotechnické technologie. Čtěte více >> 

Návštěva rozvodny v Karlíně

Představenstvo Francouzsko-české obchodní komory si prohlédlo výstavbu rozvodny TR 110/22 kV Karlín pro PREdistribuce a.s., jejíž generálním dodavatelem je právě ENGIE. Čtěte více >> 

Široké využití vodíku

Společnost ENGIE pracuje na vývoji řešení umožněných vodíkem: výroba elektřiny a tepla, skladování obnovitelné energie a mobilita s nulovými emisemi.  Čtěte více >> 

Účast Tractebelu na rozvoji vodíkových technologií

V poslední době se ukazují možnosti výroby vodíku „ekologickým“ způsobem, tj. využitím přebytečné energie produkované obnovitelnými zdroji. Čtěte více >> 

Školení technické diagnostiky

V průběhu měsíce září jsme měli možnost na Lhotce přivítat obchodního a technického manažera rakouské firmy BAUR, tj. našeho dvorního dodavatele diagnostické techniky. Čtěte více >>

ENGIE na turnaji v pétanque

V srpnu se ENGIE zúčastnila 14. ročníku turnaje v pétanque pořádaného Francouzsko-českou obchodní komorou, ze kterého naše týmy přivezly hned dvě cenné trofeje. Čtěte více >> 

Search and rescue 2017

ENGIE v srpnu podpořila uspořádání mezinárodního závodu SEARCH AND RESCUE 2017, na jehož organizaci se aktivně podílela naše kolegyně z oddělení Controllingu Lucia Čeňková. Čtěte více >>

Pohádkový vlak do Jičína

Náš kolega Jarda Jaroš každoročně s obrovským osobním nasazením vypravuje zvláštní pohádkový vlak pro děti ze škol a sociálních ústavů v okolí Českého Brodu. Čtěte více >>