Firemní společenská odpovědnost

EQUANS je nejen odborníkem na energetická řešení, současně nám záleží na našem okolí a snažíme se svým dílem přispět k vyvážené společnosti. V rámci firemní společenské odpovědnosti dbáme na následující opatření.

Ekologie - recyklace odpadu, šetření elektrickou energií, dodržování standarů ISO

Work Life Balance - možnost práce z domova, přizpůsobení práce pro maminky, delší dovolená, očkování zdarma, příspěvky na sociální a zdravotní připojištění.

Etické jednání dle pravidel korporátní etické charty

Kvalita na pracovišti - zdravotnické pomůcky pro zaměstnance, dotazníky spokojenosti, firemní časopis, hodnocení psychosociálních rizik, výběr kvalitních ochranných pracovních pomůcek, bezpečnost a zdraví při práci.