Skupina ENGIE

Energy is our future, save it.

 

V dubnu 2015 změnila naše mateřská společnost svůj název na ENGIE. Jako jeden z předních světových dodavatelů energií, ENGIE rozvíjí své aktivity v celém hodnotovém řetězci elektřiny a energie plynu. Naším cílem ve všech našich obchodních aktivitách je zvládnout efektivně s využitím dostupných zdrojů energie velké výzvy budoucnosti: řešení poptávky po energii a boj proti změně klimatu.

Skupina zaměstnává zhruba 160.300 lidí po celém světě a v roce 2019 dosáhla obratu 60,6 miliard €.

ENGIE je jednoduchý a výstižný název, který evokuje energii pro všechny lidi ve všech kulturách a který sjednocuje všechny naše hodnoty a aktivity. Tento nový název představuje a jde ruku v ruce s transformací celé Skupiny, na které pracujeme již delší období a která se nám úspěšně daří. ENGIE je naše nové jméno, které bude implementováno v rámci celé Skupiny.

Více informací o Skupině ENGIE můžete najít na www.engie.com>>.

V České republice v rámci Skupiny ENGIE působí ENGIE Services a.s.,  Tractebel Engineering a.s. a ENGIE Energy Management CZ s.r.o..