Průmysl a logistika                               

Nabízíme outsourcing podpůrných činností firem a tak umožňujeme průmyslovým areálům, továrnám, závodům, a logistickým centrálám plné soustředění na jejich vlastní jádro obchodních a ekonomických aktivit core business.

Našim průmyslovým zákazníkům poskytujeme komplexní a transparentní provozní a finanční reporting:

  • management smluv,
  • kontrolu nákladů,
  • nastavení a tvorbu budgetů včetně investic.

Soustředíme se na zajištění plynulosti obchodních aktivit:

  • udržujeme podmínky vyžadované provozem zákazníka (např.kvalitu vzduchu, teplotu, vlhkost…),
  • důsledně dbáme na dodržování BOZP a PO,
  • věnujeme pozornost otázkám životního prostředí,
  • připravujeme a jsme součástí krizového plánu BCP – plánu na zachování plynulosti obchodní činnost.

Chápeme projekty dodávek služeb ve sféře průmyslu a logistiky jako intenzivní dlouhodobou spolupráci založenou na:

  • dokonalosti a kvalitě,
  • vzájemném respektu a důvěře,
  • zajištění maximální efektivnosti (implementace plánů úspor).

Přímý kontakt

EQUANS Optimal s.r.o.
Tel. +420 222 590 510
facility.cz@equans.com

EQUANS Facility s.r.o.
Tel. +420 267 054 816
facility.cz@equans.com