ALPIQ Kladno: nový elektrárenský blok K7

Kompletní montáž silnoproudých rozvodů elektro na hladině VVN, VN a NN

  • Montáž dodávek zařízení ABB
  • Montáž blokového, odbočkového a rezervního transformátoru
  • Montáž pevně izolovaných vodičů  vyvedení výkonu 17,5kV/ 6300A
  • Montáž pevně izolovaných vodičů  napájení vlastní spotřeby 6,3kV 3500A
  • Montáž rozvoden a transformátorů vlastní spotřeby 6,3kV
  • Montáž rozvoden 0,4kV
  • Montáž a dodávka napájecích rozvodů elektro 6,3 a 0,4kV
  • Montáž a dodávka technologických rozvodů elektro 6,3 a 0,4kV
  • Montáž a dodávka systému uzemnění
  • Montáž a dodávka protipožárních přepážek

Zákazník:  ABB s.r.o. 

Realizace: 03/ 2012- 02/2014