Čadca, Slovensko: rekonstrukce veřejného osvětlení

V roce 2014 společnost ENGIE získala zakázku na rekonstrukci osvětlení ve městě Čadca. Financování rekonstrukce město nezatíží, protože společnost garantuje splácení investice prostřednictvím úspor nákladů na energie.
Předmětem smlouvy, kterou uzavřela Čadca s ENGIE, je rekonstrukce systému veřejného osvětlení spolu se zajištěním jeho provozu, údržby a dodávky elektrické energie. Spolupráce bude trvat 15 let a město by díky ní mělo ročně ušetřit až 70 % dosavadních nákladů za energie. Osvětlení v Čadci bude zrealizované prostřednictvím 2 250 LED svítidel. Díky LED technologii tak Čadca zaplatí za elektřinu méně, ale svítit bude více.

Projekt revitalizace městského osvětlení je rozdělen do dvou etap - instalační a provozní. V rámci instalační fáze ENGIE přímo v terénu zmapovalo aktuální stav veřejného osvětlení. Na základě zjištění připravilo projektovou dokumentaci a začalo s obnovou stávajících elektrických sloupů a osvětlovacích těles.

Po ukončení rekonstrukce v roce 2015 se ENGIE zaměřila na provoz a údržbu osvětlení s důrazem na kvalitu a efektivní hospodaření. Na základě EPC kontraktu se investice bude splácet z úspor, které rekonstrukce přinese, díky čemuž nebude zatížen městský rozpočet.

Jde o první rekonstrukci většího rozsahu financovanou touto formou na Slovensku. Profinancování tohoto projektu řeší přímo ENGIE se svými zdroji. ENGIE jako dodavatel poskytuje městu Čadca záruku na dosažení očekávaných ekonomických přínosů tím, že smluvně garantuje úroveň energetických úspor.