Česká národní banka: správa 40.000 m2 plochy

Facility Management - Cofely

Facility management třech administrativních budov a dvou ubytoven o celkové rozloze 40.000 m2

Komplexní zajištění revizních a kontrolních činností technologií, zajištění pohotovostní činnosti, vyhledávání a řešení optimalizace provozních nákladů a energetických úspor.

Servis prováděn: od 2006