DHL: technický servis

Facility management - technický servis

Technický servis včetně revizí TZB pro DHL Ostrava a Nový Jičín.

Komplexní zajištění revizních a kontrolních činností technologií, zajištění pohotovostní činnosti, vyhledávání a řešení optimalizace provozních nákladů a energetických úspor.

Skladové areály o celkové ploše 30.000 m2.

Servis prováděn: od 2014