EcoPoint Košice, Slovensko: zefektivnění provozních nákladů

Pro Ecopoint v Košicích ENGIE Slovensko vypracovala analýzu, jejímž cílem bylo zhodnotit současný stav přípravy projektu výstavby administrativního centra a zároveň najít příčiny, které by potenciálně mohly vést ke zvýšení provozních nákladů. ENGIE navrhla řešení k jejich eliminování ještě v procesu zpracování projektové dokumentace. Analýza se týkala nejrůznějších oblastí od dodávky energie, přes správu nemovitostí, úklid objektu po odvoz odpadu. Doporučení ENGIE byla následně zapracována do realizační projektové dokumentace, podle které byla stavba realizovaná.

Zdroj: http://www.engie.sk/referencie/ecopoint a http://ecopoint.sk/sk/galeria