Elektrárna Mělník: obnova rozvodny R6.0

V elektrárně Mělník I byla jako způsob rekonstrukce stávajícího vzduchem izolovaného rozvaděče Irodel 6kV zvolena varianta retrofitu oproti úplné náhradě novým rozvaděčem. Byly dodány a osazeny nové vypinače 6kV Siemens a do nástaveb rozvaděče byly instalovány nové ochrany ABB. Celkem se jednalo o 49 polí rozvaděče. Byly ponechány jen stávající skříně rozvaděče a přípojnice 6kV.

Technologie: vakuové vypínače výrobce Siemens , ochrany ABB, NN-nadstavby EQUANS

Zákazník: Pražská teplárenská a.s.

Realizace: 2009