Elektrárna Třebovice: snížení emisí NOx, TZL a SO2

ENGIE - elektrárna Třebovice

Dodávka elektro technologie snižující emise zahrnující projektovou dokumentaci, dodávku rozvaděčů, elektroinstalace VN a NN a měření a regulaci.

Technologie:

  • Dodávka rozvaděčů NN, MaR a PLC
  • Vybavení VN kobek 6kV
  • Dodávka VN transformátorů
  • Dodávka MaR včetně měření vstupních i výstupních škodlivin (TZL, SOx, NO, O2,CO, H2O…)
  • Úplný řídicí systém začleněný do hlavního systému závodu
  • Dodávky frekvenčních měničů předních výrobců od 2kw do 1450kW
  • Veškeré montážní práce elektro a MaR
  • Inženýrské práce od projektové dokumentace přes řízení stavby a zkušební provoz.

Zákazník: NOEN, a.s.

Realizace: 2014 - 2016