Kaufland: rekonstrukce obchodních domů

Společnost ENGIE se v dodávkách silnoproudých technologií úspěšně podílela na rekonstrukcích obchodních domů Kaufland v Šumperku a v Sokolově.

Mimo demontáží stávajících rozvodů,  přepojování rozvaděčů ze starých na nové, zajištění chodu stávajících zařízení za provozu (chladírny, mrazáky apod.), demontáže a opětovné montáže svítidel a další, jsme realizovali také dodávku EPS (elektrická požární signalizace), EZS (elektrická zabezpečovací signalizace), EKV (evakuační rozhlas) a venkovní osvětlení.

Kdo se již dříve podílel na rekonstrukcích obchodních domů Kaufland mi dá jistě za pravdu, že realizace díla je velmi náročná nejen pro všechny zúčastněné pracovníky, ale zejména pro vedoucí pracovníky při řízení stavby. Bylo nutné dodržet požadovaný termín díla, a to do čtyř měsíců od započetí stavby.  Bez ohledu na prodloužení termínu bylo nutné zajistit všechny požadavky klientských změn včetně dodání dokumentace skutečného provedení. Práce a dodávky byly prováděny hlavně v nočních hodinách, přes den byly práce prováděny za plného provozu prodejen. Velký důraz byl kladen také na logistiku a koordinace s ostatními profesemi. 

Našim závazkům jsme plně dostáli a obě díla jsme předali v požadovaných termínech.

Zákazník: Casta a.s. 

Realizace: 2017

Aktuality

15/2/2022
Studenti VŠE v muzeu PRE Více >

8/2/2022
ENGIE a Olympijský festival Více >

10/1/2022
PF2022 Více >

Přímý kontakt

Tel.: +420 267 054 909
obchod@engie.com