Kolektor JM st. 7/5: oprava MaR a elektro vybavení

ENGIE Kolektory Praha

 

Společnost EQUANS (ještě po názvem ENGIE Services) provedla pro zákazníka Kolektory Praha, a.s. opravu MaR a elektro vybavení kolektoru JM st. 7/5.

Předmětem zakázky byla výměna silových kabelů ventilátorů, zřízení ručního ovládání ventilátorů tlačítky včetně kabeláže, výměna nevýbušných houkaček včetně kabeláže, výměna části silových a ovládacích kabelů pro servopohony plynu a vody, výměna ovládacích skříněk servopohonů vody, výměna rozvaděčů NN a MaR za nové včetně redukce jejich počtu, výměna elektroměrových rozvaděčů, stavební sanační práce v místnostech rozvoden a úpravy a doplnění roštu vlastního vybavení v kolektoru, úpravy stávajícího řídícího systému SAIA, výměna stávajících plynových čidel včetně propojovacích kabelů, výměna stávajících elektrod pro měření hladin včetně kabeláže, demontáž systému ovládání a signalizace všech požárních dveří v kolektoru včetně veškeré kabeláže, uspořádání vzduchotechnických úseků dle nového projektu vzduchotechniky včetně přeznačení přístrojů a kabelů, položení optických kabelů mezi rozvaděči mezi stavbami 7/5 - KP7 - 7/3 na propojení stanic SAIA, protipožární utěsnění požárních úseků kolektoru.

Zákazník: Kolektory Praha, a.s.

Realizace: 10/2016 - 04/2017