Logistické centrum Kaufland: technický servis

Technické revize a údržba elektrických zařízení - smluvně poskytovány servisní služby a provádění pravidelných kontrol, údržby a revizí systému MaR.

Servis prováděn: od 2009