Město Malacky, Slovensko: snížení energetické náročnosti

Společnost ENGIE Slovensko koncem roku 2014 v Malackách úspěšně předala EPC projekt, jehož cílem bylo navrhnout a zrealizovat opatření ke snížení energetické náročnosti tepelně-technických zařízení a budov ve správě a majetku města - sportovní hala, městské centrum sociálních služeb a kino. Při návrhu a samotné rekonstrukci společnost ENGIE použila nejmodernější stavební technologie s důrazem na dlouhodobou životnost, efektivní a spolehlivý provoz jednotlivých zařízení a budov tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší úspory spotřeby energií.

Po úspěšné realizaci úsporných opatření a nastavení provozního režimu začne běžet období garantování dosažených úspor. Investice a všechny související náklady na energeticky úsporná opatření se budou postupně splácet z dosažených úspor provozních nákladů na energie. ENGIE se zavázala, že dosáhne roční úsporu 28% během prvních 10 let. V průběhu trvání smluvního vztahu bude dohlížet na provozování energetického systému budov a vyhodnocovat spotřeby energií tak, aby byly zaručeny úspory dosaženy.

Rozsah realizovaných prací

Kino Záhoran: výměna původních oken a dveří, zateplení podkroví a fasády, výměna hromosvodu a klempířských konstrukcí.

Městské centrum sociálních služeb: výměna termostatických ventilů, instalace IQRC hlavic, hydraulické vyregulování soustavy.

Sportovní hala Malina: instalace nového kondenzačního kotle, úprava TUV, instalace IQRC hlavic, hydraulické vyregulování soustavy, výměna VZT jednotek (bazénová jednotka, větrání šaten), kompletní úprava všech VZT uzlů, výměna osvětlení (LED reflektory a svítidla v bazénu, fitness centru a tělocvičně), výměna prosklené stěny.