Obec Bělušice: rekonstrukce sítě NN

Rekonstrukce sítě nízkého napětí

Rekonstrukce sítě NN v obci Bělušice,vrchní vedení bylo nahrazeno kabelovým vedením,byla zároveň provedena rekonstrukce dvou trafostanic,sloupové a příhradové viz foto.Tyto práce provádíme jako jeden z hlavních dodavatelů

Technologie: vrchní vedení VN,PTS, rekonstruke sítě NN

Zákazník: ČEZ Distribuce a.s.  

Realizace: 06/2010 -  05/2011