OKD – ČSM: rekonstrukce elektrických rozvodů na dole

Elektrické rozvody na dole

Společnost EQUANS (ještě po názvem ENGIE Services) prováděla jako hlavní dodavatel stavby zpracování projektové dokumentace, realizaci  dodávek a montážních prací  pro technologickou  a stavební část  stavby  Rekonstrukce elektrických rozvodů na dole OKD – ČSM Sever a Jih.  Rekonstrukce spočívala v rozšíření rozvodny 110kV na ČSM Sever o nové  pole s transformátorem 110/22/6,3kV  a s vypínačovým modulem, vyvedením výkonu z tohoto transformátoru kabely 22kV a 6kV po novém energomostu ( součást stavby) , úpravu stávající hlavní rozvodny 22kVa 6kV,  nový transformátor 22/6,3kV 12MVA pro napájení nové rozvodny 6kV pro kompresory Sever, novou kompenzaci 6kV, úpravy rozvoden 500V  pro teplárnu vč. instalace nového transformátoru 1,6MVA pro vlastní spotřebu, připojení turbogenerátoru 6,3kV; 6,3MVA, úpravu a doplnění řídícího systému.  Stavební práce: rozšíření rozvodny 110kV o 1 pole a stanoviště transformátoru 110/22/6,3kV, stanoviště tlumivek, ocelový energomost mezi rozvodnou R110 a teplárnou – délka cca 400m, stavební úpravy pro nové rozvodny a kompenzaci 6kV a pro vlastní spotřebu. Nové stanoviště transformátoru 22/6,3kV.

Technologie:

  • Transformátor 110/22kV 40MVA - 1ks - výrobce ETD Plzeň
  • Transformátor 22/6,3kV 12MVA - 1ks - výrobce ETD Plzeň
  • Venkovní rozvodna 110kV: Vypínačový modul ABB Compass
  • Nová rozvodna Kompresory – Sever - dvousystémová AREVA, 9 polí
  • Nová rozvodna Kompresory – Jih - jednosystémová AREVA, 7 polí
  • Nová kompenzace 6kV , 2x6000kVAr Kompel Brno
  • Technologie na úpravu stávajících hlavních rozvoden 22kv a 6kV: komponenty ABB
  • Technologie na úpravu stávajících rozvoden NN pro teplárnu: komponenty Schneider Group
  • Rozváděče NN – EKM Kroměříž

Zákazník: Dalkia Industry CZ, a.s.

Realizace: 01/2011 – 01/2012