Pokládka kabelového vedení 110 kV pro připojení transformovny 110/22 kV Praha Uhříněves

Oddělení Výstavba elektrických sítí a trafostanic z divize Energetická infrastruktura realizovala pro zákazníka PREdistribuce a. s. pokládku kabelového vedení 110 kV pro připojení transformovny 110/22 kV Praha Uhříněves. Jedná se o 3,2 km dlouhé 110 kV  kabelové vedení uložené zčásti v kolektoru (1 450 m) a zčásti v kopané trase (1 750 m).

Realizace byla technicky rozdělena do šesti etap.

Technologie:

  • Pokládka dvou kabelů 110 kV, typu XDRCU-ALT 1x1600/159 mm 2 AL 110/64 kV, výrobce Brugg kabel AG
  • Montáže venkovních koncovek 110 kV (4 sady) a spojek 110 kV celkem v pěti spojkovištích (10 sad)
  • Montáž crossbondingů (4 ks) ve dvou spojkovištích
  • Souběžně s kabely proběhla pokládka dvou optotrubek HDPE 40 mm

Zákazník: PREdistribuce a.s.

Realizace: 05/2016 - 02/2017