Praha - Staré Město: obnova kabelů VN, kabelů a skříní NN

Obnova kabelů 

Společnost EQUANS (ještě po názvem ENGIE Services).s. byla vybrána  společností  PREdistribuce  a.s. jako dodavatel projekčních, inženýrských a montážních prací týkajících se velmi náročné obnovy kabelů VN a kabelů a skříní NN na Starém Městě - Josefově v Praze.

Projekčně byly zpracovány zakázky:

 • Platnéřská - obnova kabelů a skříní NN
 • Valentýnská, Kaprova - obnova kabelů a skříní NN a kabelů VN
 • Maiselova, Pařížská - obnova kabelů a skříní NN a kabelů VN
 • Žatecká, Kaprova - obnova kabelů a skříní NN a kabelů VN
 • Široká, Maiselova - obnova kabelů a skříní NN a kabelů VN
 • 17.listopadu - obnova kabelů a skříní NN a kabelů VN
 • Pařížská, Břehová - obnova kabelů a skříní NN a kabelů VN, nová trasa optotrubky
 • Kostečná, Dušní - obnova kabelů a skříní NN a kabelů VN
 • Široká, V Kolkovně - obnova kabelů a skříní NN a kabelů VN
 • Pařížská, Široká - obnova kabelů a skříní NN a kabelů VN
 • Dušní, Krásnohorské - obnova kabelů a skříní NN a kabelů VN
 • Vězenská, Bílkova - obnova kabelů a skříní NN a kabelů VN
 • Kozí, Na Františku - obnova kabelů a skříní NN a kabelů VN
 • Staroměstské nám. - obnova kabelů a skříní NN a kabelů VN

Projekční práce byly komplikovány značným rozsahem území, nutností koordinace jednotlivých zakázek, velkým rozsahem ostatních sítí v daném regionu, kombinací tras kabelů v zemi a v kolektorech, návaznými investičními akcemi jiných investorů a tudíž velmi složitým harmonogramem prací a navazujícím inženýringem vzhledem k intenzivnímu turistickému ruchu v centru Prahy.

Zákazník: PREdistribuce a.s.

Realizace: 2014