Rádio Svobodná Evropa: dodávka elektrotechnických systémů a servis

Silnoproudé a slaboproudé elektrotechnické systémy

Dodávka a montáž komplexních řešení silnoproudých a slaboproudých elektrotechnických systémů včetně jejich realizační dokumentace podle nejpřísnějších standardů vlády USA.

Technologie: VN a NN technologie Schneider Electric, záložní zdroje Caterpillar, EPS Esser, strukturovaná kabeláž Systimax

Zákazník: Heberger CZ s.r.o.

Realizace: 2007-2008

Servis: smluvně prováděn servis a poskytování ročních periodických kontrol provozuschopnosti evakuačního rozhlasu (ER), poskytování půlročních zkoušek činnosti při provozu a ročních periodických revizí kamerového systému (CCTV) a poskytování periodických revizí systému kontroly vstupu (ACS).

Realizace: od 2009