Rozvodna 110 kV Výškov: kabelové vývody

Rozvodna - kabelové vývody

Pokládka kabelů 110 kV ze zapouzdřené rozvodny 110 kV na vývody venkovního vedení - obec Lišany, Tuchlovice.

Dva potahy v délce kopané trasy 300m.

Technologie: kabel 110 kV, NKT cables, typ A2XS(FL)2Y 1x1000RM/270-IEC

Zákazník: ČEZ distribuce, a.s.

Realizace: 04/2013 - 10/2013