Rozvodna Ostašov: rozšíření kapacity rozvodny

Rozvodna - rozšíření kapacity rozvodny

Stavební a montážní práce elektro pro rozšíření rozvodny s použitím moderní technologie výrazně snižující potřebu volného místa.

Technologie: dodány investorem, transformátor 110/35kV, ABB - rozvaděč 35kV (18 polí)

Zákazník: ČEZ distribuce, a. s.

Realizace: 2010-2012