Rozvodna TR 110/22 kV Třeboradice: kompletní rekonstrukce

 

V letech 2013 – 2017 provedla společnost EQUANS (ještě po názvem ENGIE Services) kompletní rekonstrukci rozvodny TR 110/22 kV Třeboradice. Jednalo se o modernizaci klasické transformovny 110/22 kV, jejíž součástí je nová zapouzdřená plynem izolovaná rozvodna 110 kV od firmy Alstom. Transformovna je důležitým napájecím uzlem elektrické energie pro východní část Prahy.

Technologie:

Transformace s vyšším napětím: v rámci rekonstrukce již stojí nová stanoviště T101 až T104 pro výkonové transformátory 40 MVA, 110/22 (6) kV. Nová stanoviště transformátorů i tlumivek jsou krytá, venkovní. Jsou umístěna mezi obslužnou komunikaci a přívodní portály linek 110 kV. Navržena jsou jako “otevřená stání”, obestavěná ze tří stran a zastřešená.

Rozvodna 110 kV:

  • Do nové budovy BSP (budova společných provozů) se podařilo instalovat novou rozvodnu a 110 kV. Ta je od firmy Alstom typu F35 145 kV, vnitřní, zapouzdřená, izolovaná plynem SF6.
  • Rozvodna je se dvěma systémy hlavních přípojnic v rozsahu 16 polí, podélně dělená s příčnými spínači přípojnic. Rozvodnu firma Alstom dodala po jednotlivých modulech a finálně smontovat a usadit ji se podařilo v prostoru 1NP.
  • Stávající rozvodnu 110 kV montéři postupně dle harmonogramu demontovali a vývody přepojili. Dále došlo postupně k demontáži staré hlavní a pomocné ocelové konstrukce a k jejímu nahrazení novými ocelovými konstrukcemi.
  • Propojení vrchních linek 110 kV je přes nové vývodové odpojovače, omezovače přepětí a kabelové koncovky VVN-kabelů a nové Al-kabely s izolací XLPE průřezu 1000 mm2.
  • Připojení primární strany (110 kV) výkonových transformátorů je pomocí nových Al-kabelů s izolací XLPE průřezu 400 mm2.
  • Sekundární strany výkonových transformátorů jsou vyvedeny do nové rozvodny 22 kV a též do stávajících rozvoden 6 kV Pražské teplárenské.

Rozvodna 22 kV: do nové budovy BSP (budova společných provozů) se podařilo instalovat novou rozvodnu 22 kV. Nová rozvodna je od firmy Siemens typu NX PLUS, skříňová se dvěma systémy přípojnic, izolovaná plynem SF6, v rozsahu 17 polí. Také tuto rozvodnu dodavatel zajistil po jednotlivých modulech a k montáži a usazení došlo na zdvojené podlaze v prostoru 2NP.

Ochrany a řídicí systém: ochrany úrovně 110 kV a 22 kV od firmy ABB, která je také dodavatelem celého řídicího systému, jsou propojeny optokabely. Další ochrany 110 kV Siemens jsou také propojeny optokabely a přes koncentrátory s řídicím systémem. Rozvaděče pro řídicí systém jsou instalovány v místnosti velínu ve 3NP nové BSP.

Zákazník: PREdistribuce, a.s.

Realizace: 12/2013 - 06/2017