Rozvodna TR 110/22kV Ovčáry: výstavba nové BSP a trafostání

 

Pro zákazníka ČEZ Distribuce, a.s. společnost EQUANS (ještě po názvem ENGIE Services) realizovala výstavbu nové BSP a trafostání T103 v rozvodně TR 110/22kV Ovčáry, která slouží pro napájení automobilky TPCA. Součástí díla bylo zejména: výstavba provizorní budovy vlastní spotřeby, výstavba nového domku ochran 110kV, výstavba nového trafostání T103 a tlumivky TL23, přeložka ovládací a signalizační kabeláže, demolice stávající a výstavba nové budovy BSP, montáž technologií budovy, montáž plynem izolované rozvodny 22 kV, montáž transformátoru T103 - 110/22 kV, montáž ovládací a silové kabeláže. Uvedení nové BSP, rozvodny 22kV a transformátoru T103 do provozu zajišťuje navýšení výkonu pro výrobu v kolínské automobilce.

Zákazník: ČEZ Distribuce, a.s.

Realizace: 07/2015 - 12/2016