Synthos: náhrada ovládacího systému UVIR hlavní rozvodny R6.01

Ovládací systém hlavní rozvodny

Vypracování realizační projektové dokumentace.
Instalace rozvaděče DCS (řídicího systému Melody) včetně I/O modulů a zdrojové části.
Dodávka a instalace skříní převodových relé pro všechny binární (vstupní i výstupní) signály a galvanických oddělovačů/převodníků pro připojení analogových signálů.
Dodávka a instalace signálové a ovládací kabeláže mezi rozvodnou a novým rozvaděčem DCS (přes IRC).
Instalace HW nové operátorské stanice s 52“ LCD monitory.
Přemístění klimatizační jednotky.
Montáž protipožárních přepážek.

Technologie: rozvaděč NN EQUANS, rozvaděč RUPS EQUANS, UPS

Zákazník: ABB s.r.o.

Realizace: 11/2012 – 4/2013