Synthos: výměna butadienového kompresoru

Synthos – výměna butadienového kompresoru v prostředí Ex (zóna 1 IIB T2)

  • Demontáž rozvodů pro stávající kompresor S247A v prostředí Ex.
  • Úprava osvětlení v místě nového kompresor S247A v prostředí Ex.
  • Kompletní přezbrojení stávajícího rozvaděče včetně osazení frekvenčního měniče 250 kW.
  • Provozní rozvod silnoproudu pro kompresor S247A v prostředí Ex – dodávka a montáž kabelů, kabelových tras, svorkových a ovládacích skříní.
  • Nové uzemnění pro kompresor S247A včetně příslušenství.
  • Detekce vibrací pro kompresor S247A ( 4x akcelerometr, 4x zennerova bariera, kabel triaxial a konfigurace softwaru)
  • Montáž protipožárních přepážek.

Zákazník: SYNTHOS Kralupy a. s.

Realizace: 9/2014 – 3/2015