Synthos: výměna butadienových kompresorů

Výměna butadienových kompresorů

Vypracování realizační projektové dokumentace.
Úpravy pole VN  včetně dálkové signalizace, blokování a vypínání.
VN kabelová trasa  – dodávka, položení a zapojení kabelů včetně stavebních prací (výkopové práce, chráničky pod komunikacemi, kabelové prostupy).
Demontáže rozvodů pro stávající kompresor v prostředí Ex.
Stavební úpravy pro stání transformátoru  – úprava prostoru před místností, zpevněná plocha a kolejnice do místnosti, vybourání skleněných tvárnic, osazení nových vrat, kabelový kanál v podlaze, bezprašná úprava podlahy, vymalování.
Osvětlení v místě nového kompresoru – dodávka a montáž osvětlení v prostředí Ex.
Osvětlení místnosti stání transformátoru– dodávka a montáž osvětlení.
Montáž transformátoru 6/2x0,42 kV.
Dodávka a montáž rozvaděče NN.
Provozní rozvod silnoproudu pro kompresor – dodávka a montáž kabelů, kabelových tras, svorkových a ovládacích skříní.
Nové uzemnění v  místnosti stání transformátoru a kompresoru.
Montáž protipožárních přepážek.

Technologie: rozvaděč NN, ovládací a přechodové skříně v provedení Ex, osvětlení v provedení Ex, monitoring vibrací v provedení Ex

Zákazník: SYNTHOS Kralupy a. s.

Realizace: 4/2010 – 7/2011