Teplárna České Budějovice: dodávky řídicího systému elektro-odlučovače kotle K11

Rozsahem našich služeb byla příprava projektové dokumentace, dodávka rozvaděčových panelů do původních skříní, rekonstrukce příslušných silových prvků a kabelů. Dále pak rozšíření stávajícího operátorského pracoviště na bázi systému Citect Scada včetně jeho začlenění do podnikové sítě s možností vzdálené správy, příprava SW PLC, oživení technologie a zaškolení obsluhy. V rámci projektu byla realizována dodávka řídicího systému Simatic S7-300 s distribuovaným systémem ET-200.

Technologie: dvojtý třísekcový elektro-odlučovač kotle K11

Zákazník: Teplárna ČB a.s.

Realizace: 2014