Teplárna Planá n. Lužnicí: výměna transformátoru

Transformátor - výměna a úpravy

V areálu teplárny v Plané nad Lužnicí byl pro umožnění vyvádění elektrického výkonu z nových generátorů vyměněn stávající dvouvinuťový transformátor 110/6,3kV, 40MVA nahrazen novým transformátorem 110/10,5/6,3 kV,  s výkonem 63MVA. Byly provedeny úpravy v chránění a řídícím systému teplárny. V souvislosti s navýšením výkonu byly položeny nové kabely 110kV do asi 1 km vzdálené R110kV.

Technologie: transformátor 110/10,5/6,3 kV, 63 MVA od ETD Transformátory, kabely 110kV BRUGG, kabelové koncovky 110kV BRUGG, ochrany transformátoru ABB, úpravy řídícího systému ZAT

Zákazník: C-Energy Bohemia s.r.o.

Realizace: 2012 - 2013