TR 110-22kV Holešovice: rekonstrukce R110kV

Jedna z prvních a v současnosti již technicky zastaralá  plynem izolovaná R110kV Holešovice od firmy ALSTOM postavená v roce 1973 pro napájení první trasy C pražského metra byla za provozu nahrazena novou moderní plynem izolovanou R110kV od firmy AREVA o 10 polích. Do nové rozvodny byly přepojeny stávající napájecí kabely 110kV a byly položeny nové kabely 110kV mezi R110kV a 4 transformátory 110/22kV a též kabely mezi R22kV a transformátory 110/22kV. Byly vybudovány zcela nové vlastní spotřeby pro R110kV, byly dodány nové ochrany a řídící systém pro R110kV. Uvolněná část haly původní R110kV byla ponechána pro účely muzea PRE a.s. V muzeu jsou instalovány 3 pole původní R110kV a návštěvníci si mohou přes speciální okno sami porovnat rozdíl mezi novou a starou R110kV.

Technologie:

  • plynem izolovaná rozvodna 110 kV AREVA se dvěma systémy přípojnic
  • kabely 110kV BRUGG
  • řídící systém ABB MicroScada, ochrany ABB a Siemens
  • rozvaděče NN 

Zákazník: PREdistribuce, a.s.

Realizace: 2010 - 2011