TR Holešov: výstavba nové transformovny 110/22kV

Společnost EQUANS (ještě po názvem ENGIE Services) prováděla ve sdružení s E.ON Servisní s.r.o. jako hlavní dodavatel stavbu nové transformovny 110/22kV Holešov o 5ti polích:  realizaci montážních prací (1ks transformátor 110/22kV a jeho připojení na straně 110kV a 22kV vč. kabeláže 22kV mezi transformátorem a rozvodnou 22kV, instalaci a připojení zhášecí tlumivky R22), částečné dodávky  pro technologickou část  nové transformovny a kompletní stavební část rozvodny R110kV a 22kV (BSP, stanoviště transformátorů a tlumivek, venkovní komunikace, patky pro HOK a POK, kabelovody, dešťová kanalizace), uzemnění, venkovní osvětlení, oplocení.   

Technologie:

  • Transformátor 110/22kV 25MVA - 1ks - výrobce Končar
  • Tlumivky 5MVAr - 1ks výrobce EGE
  • Venkovní rozvodna 110kV: Vypínače Siemens, odpojovače SERW
  • Dvousystémová skříňová rozvodna R22kV, 11 polí - Siemens
  • Ochrany 110kV a 22kV a ŘS - Siemens

Zákazník: E.ON Česká republika, s.r.o.

Realizace: 04/2013 – 11/2014