Transformovna Kladno: rekonstrukce R22kV

Pro zákazníka ČEZ Distribuce a.s., společnost EQUANS (ještě po názvem ENGIE Services) realizovala rekonstrukci R22kV v transformovně Kladno.  Projekt řeší stavební a technologické úpravy ve stávající  rozvodně 22 kV, která je umístěna v budově společných provozů v trafostanici Kladno – Dříň včetně potřebné výměny kabelových tras v blízkosti budovy.

Rozvodna 22 kV je řešena jako kobková s dvěma systémy přípojnic s podélným dělením a pomocnou přípojnicí. Rozvodna má dvacet dva polí vývodů, tři pole transformátoru a dvě pole spínače přípojnic a jednoho pole podpůrné impedance (HDO).

V rozvodně byly vyměněny staré vypínače za nové dle standardů ČEZ Distribuce, dále byly vyměněny staré odpojovače přípojnicové, zemnící a vývodové za nové s elektrickým pohonem a dálkovým ovládáním. S tím souviselo i odstranění rozvodů stlačeného vzduchu včetně demontáže kompresorů a rozvodů tlakovzduchu. Stávající pásovina přípojnic byla nahrazena novým pasem a pásovina od hlavní přípojnice v jednotlivých kobkách byla také nahrazena novými svody.

Byly vyměněny MTN a MTP, stávající dvojpřípojnice včetně pomocné přípojnice byly vyměněny včetně podpěrných izolátorů v přípojnicích, nově byly vyměněny vnitřní i venkovní průchodky a odpojovače podélného dělení přípojnic.

Součástí rekonstrukce byly i práce spojené s ochranami rozvodny 22kV, řídící systém, obchodní měření a vlastní spotřeba.

Zákazník: ČEZ Distribuce, a. s.

Realizace: 2014 - 2016