Transformovna Mírovka: rekonstrukce R 110 kV

ENGIE - rozvodna Mírovka

V roce 2007 společnost EQUANS (ještě po názvem ENGIE Services) zahájila kompletní rekonstrukci rozvodny Mírovka 110 kV – výměnu technologie 110 kV včetně ovládacích skříní, kabeláží, uzemnění, opravu ocelových konstrukcí, opravu stavebních objektů, rekonstrukci budovy společných provozů, rekonstrukci vlastní spotřeby, rekonstrukci chránění rozvodny, úpravu řídicího systému, demolice nevyužitých objektů. 

Technická specifikace I. etapa

Realizace: 03/2007 – 02/2008

Počet polí: 7

Použité přístroje:

Vypínače ABB, měnič PFIFFNER a ABB, odpojovače SERW, chránění ABB a SIEMENS

Provozní soubory:

Rozvodna 110kV – sil. část pole 1 až 6

Rozvodna 110kV – schémata pole 1 až 6

Rozvodna 110kV – oprava HOK

Rozvodna 110kV – provizorní přípojnice

Vyvolané investice – přeústění vedení

Ochrany rozvodny 110kV

Řídicí systém

Stavební soubory:

Demolice, pole 1 až 6

Demolice, oprava HOK

Oplocení bezpečnostní

Zemní práce pro uzemnění

Rozvodna 110kV – pole 1 až 6

Rozvodna 110kV – provizorní přípojnice

 

Technická specifikace II. etapa

Realizace: 08/2011 – 09/2015

Počet polí: 20

Použité přístroje:

Vypínače SIEMENS, měniče PFIFFNER, odpojovače SERW, chránění ABB a SIEMENS

Provozní soubory:

Rozvodna 110 kV – konstrukční část

Rozvodna 110 kV – schémata

Rozvodna 10,5 kV – konstrukční část

Rozvodna 10,5 kV – schémata

Ochrany

Řídicí systém

Vlastní spotřeba

Stavební soubory:

Demolice

Čerpací stanice

Trafostanice 10,5 kV

Provozní budova

Krytá rozvodna 10,5 kV

Venkovní rozvodna 123 kV

Domek kompresorové stanice

Kabelové kanály VN

Přeložky nadzemních vedení

Oplocení venkovní

Oplocení bezpečnostní

Konečná úprava

Vnější osvětlení

Zemní práce pro kabely VN

Zemní práce pro kabely NN

Zemní práce pro uzemnění

Vnitřní komunikace

 

Zákazník: ČEZ Distribuce, a.s.

Realizace: ve dvou etapách 2007 - 2008 a 2011 - 2015