Transformovna Pankrác: výstavba nové rozvodny

Transformovna - Cofely

Pro zajištění napájení nové výstavby na Pankrácké pláni v Praze byla postavena nová transformovna 110/22kV včetně budovy a příjezdové komunikace. Transformovna je vybavena plynem izolovanou rozvodnou 110 kV s dvěma systémy přípojnic o 9 polích, dvěma transformátory 110/22kV, 63MVA, plynem izolovanou rozvodnou 22kV s dvěma systémy přípojnic o 36 polích, propojení mezi R110kV a transformátory je kabely 110kkV, propojení mezi R22kV a transformátory je izolovanými vodiči 22kV. 

Výstavba nové transformovny byla včetně dodání řídícího systému, ochran, zařízení vlastní spotřeby  a kompletního vybavení budovy a transformovny.

Technologie:

  • plynem izolovaná rozvodna 110 kV AREVA s dvěma systémy přípojnic
  • plynem izolovaná rozvodna 22 kV Siemens s dvěma systémy přípojnic
  • transformátory 110/22kV 63MVA, ETD transformátory 
  • kabely 110kV BRUGG
  • izolované vodiče 22kV Moser-Glaser
  • řídící systém ABB MicroScada, ochrany ABB a Siemens

Zákazník: PRE distribuce, a. s.

Realizace: 2007-2009